Gemeente Wingene

30.000ste prik is een feit

Benieuwd naar een laatste stand van zaken vanuit ons vaccinatiecentrum in de Europahal in Tielt? We zetten alle info voor je op een rijtje.

Tijdens het Pinsterweekend bereikte Vaccinatiecentrum Tielt een nieuwe mijlpaal: de 30.000ste prik in de Europahal is immers een feit. Gezien er in totaal goed 60.000 mensen worden ingeënt, zitten we daarmee aan een vaccinatiegraad op de 18+ van boven de 50 % (1st prik) in onze volledige vaccinatiezone. Het Pinksterweekend vormde het sluitstuk van een 9-dagen-op-een-rij opening van het vaccinatiecentrum, met in totaal 20 shifts van telkens 4 uur. In die periode kregen meer dan 9.000 mensen een vaccin toegediend.

Waar staan we op vandaag? 

Het vaccinatietraject verloopt nog steeds vlot en geheel naar wens. Bedoeling is om alle + 18 jarigen gevaccineerd te hebben tegen uiterlijk 11 juli.

De volledige groep van mensen met een onderliggende aandoening is intussen ingeënt of kreeg een uitnodiging om ten laatste in het begin van de week van 31 mei gevaccineerd te worden. Op vandaag is 97 % van de mensen met een medisch profiel al ingeënt.

In tegenstelling tot wat geregeld in de media is gemeld, is er geen mix van mensen uit de algemene bevolking en mensen met een medisch profiel. Wel stellen we vast dat binnen de groep van mensen met een medisch profiel heel wat mensen zich zelf niet bewust zijn dat ze door hun ziekenfonds of huisarts als prioritair zijn aangeduid.

Verhoogde capaciteit

In de komende weken zijn er heel wat vaccins ter beschikking en dus werden in de voorbije dagen – gezien iedereen met een medisch profiel al aan de beurt kwam – heel wat mensen uit de algemene bevolking uitgenodigd. Pro memorie: die worden nog steeds uitgenodigd in dalende volgorde volgens leeftijd. Op vandaag kreeg iedereen tot en met geboortejaar 1968 zijn/haar uitnodiging of is die minstens al onderweg per post. Vanaf 31 mei worden meer dan 8.000 vaccins per week verwacht. Het totale aantal shifts per week wordt navenant verhoogd en het vaccinatieritme opgetrokken.

Intussen is er immers een hoog niveau van efficiëntie ingeslepen en loopt het vaccinatietraject ter plaatse steeds vlotter. Daarom besloten de centrumverantwoordelijken dat de weekcapaciteit op een veilige manier met 20 % kan worden opgetrokken vanaf de week van 31 mei. Concreet betekent dit dat er per vaccinatielijn voortaan wordt gewerkt met 36 prikken per uur per vaccinatielijn in plaats van 30 prikken voorheen. Daarmee komt de theoretische weekcapaciteit van de Europahal op 12.000 prikken per week versus 10.000 voorheen. Tempo maken heet dat dan.

Gepubliceerd op  vr 28 mei 2021