Gemeente Wingene

N370 - Wingenesteenweg en Hillesteenweg

Wat?

Vanaf maandag 21 september 2020 plant De Watergroep een netwerkvernieuwing in de Wingenesteenweg en Hillesteenweg. Met deze nieuwe waterleiding investeert De Watergroep om zowel de roestwaterproblematiek als de drukproblemen verder aan te pakken. Deze waterleiding zal ook de nieuwe uitbreiding van industriezone Hille bevoorraden.

De nieuwe waterleiding wordt aan beide zijden van de weg aangelegd en de werkzone loopt langs de N370 vanaf Hille-Zuid tot aan de Lavoordestraat.

Timing?

De werken zullen starten op maandag 21 september aan de noordzijde van de N370 ter hoogte van Wingenesteenweg 20. Het hele project loopt tot aan het kerstverlof en wordt begin 2021 verdergezet tot maart 2021.

De voorziene timing kan mogelijks door weersomstandigheden of andere onvoorziene omstandigheden nog wijzigen.

Hinder?

De aannemer meldt hinder op de rijbaan, het fietspad en het voetpad. Ter hoogte van de bebouwing worden de parkeerstroken tijdelijk ingenomen. Doorgaand verkeer zal mogelijk blijven door gebruik te maken van verkeerslichten.

De hinder beperkt zich tot de werkuren van de aannemer en de dagen waarop ze werken uitvoeren voor je deur. Afwijkingen zullen gecommuniceerd worden door de aannemer.

Wie is de aannemer?

De aannemer Casteleyn en Zonen uit Meulebeke staat in voor deze werken en de communicatie.

Bij vragen of opmerkingen kan je contact opnemen tijdens de kantooruren met: