Gemeente Wingene

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

Een ruimtelijk uitvoeringsplan geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan. Het heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast:

  • welke activiteiten er mogen plaatsvinden
  • waar al dan niet mag worden gebouwd en aan welke stedenbouwkundige voorschriften
    huizen en constructies in een bepaalde zone moet voldoen
  • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

Via het geoloket van de gemeente kan je nagaan welke plannen van toepassing zijn op welk perceel. Je kan er ook doorklikken naar het plan en de stedenbouwkundige voorschriften.

Meer info

Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

RUP Sportcentrum
definitieve vaststelling door Gemeenteraad dd. 23/10/2023
nog niet definitief in werking

RUP Centrum Wingene
definitieve aanvaarding dd. 27/04/2020

RUP Wildenburg
definitieve aanvaarding dd. 04/09/2017

RUP Eurofiba
definitieve aanvaarding dd. 28/09/2015

RUP Centrum Zwevezele
goedkeuring deputatie dd. 12/09/2013

RUP Verrekijker
goedkeuring deputatie dd. 03/05/2012

RUP 't Raakske
goedkeuring deputatie dd. 03/05/2012

RUP Lokaal bedrijventerrein Flandria
goedkeuring deputatie dd. 26/04/2012

RUP Sportcentrum Zwevezele
goedkeuring deputatie dd. 09/06/2011

 

Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

PRUP Regionaal bedrijventerrein De Hille
MB 27/03/2013

PRUP Vorsevijvers
MB 29/06/2011

PRUP regionaal bedrijf Joris Ide
MB 28/08/06

PRUP regionale bedrijven Degroote en Terra Plant International
MB 28/08/06

PRUP regionaal bedrijf Transbeton - Devooght
MB 28/08/06 (gedeeltelijke goedkeuring)

PRUP Hille-Noord
22/04/2021

PRUP Solitaire vakantiewoningen - Midden West-Vlaanderen
22/06/2017

 

Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ventilus is in opmaak.