Gemeente Wingene

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is een tegemoetkoming die u kunt ontvangen als u 65 jaar of ouder bent én als uw handicap uw zelfredzaamheid beperkt. Dat wil zeggen dat u moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten:

 • u verplaatsen
 • eten bereiden en nuttigen
 • u verzorgen en aankleden
 • uw woning onderhouden en huishoudelijke taken doen
 • gevaar inschatten en vermijden
 • contacten onderhouden met andere personen.

Met de THAB kunnen ouderen met een beperking en met een beperkt inkomen de bijkomende kosten van hun handicap deels financieren.

De THAB is daarom een belangrijk instrument om:

 • ouderen de mogelijkheid te geven thuis te blijven wonen
 • de financiële toegankelijkheid van de rustoorden te verbeteren.

Voorwaarden

Vanaf de leeftijd van 65 jaar kan een persoon met een handicap een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden krijgen. Deze tegemoetkoming wordt toegekend op grond van welomschreven criteria, zoals:

 • de leeftijd
 • de nationaliteit
 • de woonplaats
 • de inkomsten (inclusief die van de persoon waarmee u een huishouden vormt)
 • de mate van zelfredzaamheid.

Procedure

 • Om de tegemoetkoming te krijgen moet u eerst een online vragenlijst invullen. Om de vragenlijst in te vullen, hebt u een elektronische identiteitskaart en kaartlezer nodig en moet u uw pincode weten. 
 • Na het invullen van de vragenlijst kunt u online uw aanvraag indienen
 • De Directie-generaal Personen met een handicap gaat dan, op basis van de vragenlijst, na waarop u recht hebt. Daarvoor kunnen ze ook bijkomende gegevens opvragen bij andere instanties en bij uw arts of specialist. 
 • U wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing. 

Als u hulp nodig hebt bij uw aanvraag, kunt u terecht bij het sociaal huis.