Gemeente Wingene

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is een tegemoetkoming die je kunt ontvangen als je 65 jaar of ouder bent én als je handicap je zelfredzaamheid beperkt. Dat wil zeggen dat je moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten:

 • je verplaatsen
 • eten bereiden en nuttigen
 • je verzorgen en aankleden
 • jouw woning onderhouden en huishoudelijke taken doen
 • gevaar inschatten en vermijden
 • contacten onderhouden met andere personen.

Met de THAB kunnen ouderen met een beperking en met een beperkt inkomen de bijkomende kosten van hun handicap deels financieren.

De THAB is daarom een belangrijk instrument om:

 • ouderen de mogelijkheid te geven thuis te blijven wonen
 • de financiële toegankelijkheid van de rustoorden te verbeteren.

Voorwaarden

Vanaf de leeftijd van 65 jaar kan een persoon met een handicap een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden krijgen. Deze tegemoetkoming wordt toegekend op grond van welomschreven criteria, zoals:

 • de leeftijd
 • de nationaliteit
 • de woonplaats
 • de inkomsten (inclusief die van de persoon waarmee u een huishouden vormt)
 • de mate van zelfredzaamheid.

Procedure

 • Om de tegemoetkoming te krijgen moet je eerst een online vragenlijst invullen. Om de vragenlijst in te vullen, heb je een elektronische identiteitskaart en kaartlezer nodig en moet je je pincode weten. 
 • Na het invullen van de vragenlijst kan je online je aanvraag indienen
 • De Directie-generaal Personen met een handicap gaat dan, op basis van de vragenlijst, na waarop je recht hebt. Daarvoor kunnen ze ook bijkomende gegevens opvragen bij andere instanties en bij je arts of specialist. 
 • Je wordt per brief op de hoogte gebracht van de beslissing. 

Als je hulp nodig hebt bij je aanvraag, kan je terecht bij het sociaal huis.