Gemeente Wingene

Aanduiding Watergevoelige openruimtegebieden (WORG)

Openbaar onderzoek van 5/12/2023 t.e.m. 2/02/2024

Op 13 oktober 2023 heeft de Vlaamse Regering 20 gebieden in de Provincie West-Vlaanderen voorlopig aangeduid als watergevoelig openruimtegebied. In de gemeente Wingene werd het signaalgebied Koevoet, gelegen tussen de Hoogweg-Koolstraat-Beernemstraat-Heilig Sacramentstraat opgenomen.

Over deze voorlopige aanduiding werd een openbaar onderzoek georganiseerd. Van 5 december 2023 tot en met 2 februari 2024 lag de voorlopige aanduiding met de bijhorende bijlagen ter inzage. Deze konden worden geraadpleegd via de website van de CIW, via de website van het Departement Omgeving en analoog aan het loket van de Dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Raadpleeg het besluit van de Vlaamse Regering

Raadpleeg de nota aan de Vlaamse Regering

Raadpleeg het grafisch plan

Raadpleeg de toelichtingsfiche

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek konden reacties schriftelijk, analoog of digitaal bezorgd worden aan CIW. Dat kon via het inspraakformulier of door verzending per post naar:

Co├Ârdinatiecommissie Integraal Waterbeleid
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst

Reacties konden ook op het gemeentehuis van de betrokken gemeenten afgegeven worden tegen ontvangstbewijs.

Informatie- en inspraakvergadering

Op twee locaties vonden een informatie- en inspraakvergadering plaats onder de vorm van een infomarkt, telkens doorlopend van 15u tot 19u.

- Op woensdag 13 december 2023 in het OC, Tombroekstraat 2, 8510 Rollegem

- Op donderdag 14 december 2023 in het VAC, Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1-2, 8200 Brugge

Aan geïnteresseerden werd gevraagd om zich vooraf in te schrijven voor de infomarkt via www.integraalwaterbeleid.be/openbaar-onderzoek.