Gemeente Wingene

Aanleg nieuwe waterleiding Leenmolenstraat

Binnenkort voert De Watergroep werken uit in de Leenmolenstraat. De werken zijn noodzakelijk om iedereen in de buurt in de toekomst op elk moment van kwaliteitsvol drinkwater te kunnen voorzien. 

De werken zullen gefaseerd uitgevoerd worden:

  • Voorbereiding: t.h.v hoek Beernemstraat nr. 33
  • Fase 1: Hoek Beernemstraat nr. 33 tot Leenmolenstraat nr. 60
  • Fase 2: Leenmolenstraat nr. 50 tot Noordakkerstraat

Doordat deze gelegenheid zich aanbiedt, maken wij als Gemeente Wingene graag gebruik om ter hoogte van de sleuf de watergreppels en bermen (voetpaden) te vernieuwen. Zo hebben we na de werken één afgewerkt geheel.

De werken in 3 stappen

Stap 1:

Eerst zal er een sleuf gegraven worden waar de kabels en buizen in gelegd worden. Woningen en winkels zullen bereikbaar blijven, via bijvoorbeeld loopbrugjes. Langere sleuven zullen soms gedeeltelijk terug dicht gemaakt worden.

Stap 2:

De nieuwe waterleidingen worden verbonden met het bestaande netwerk en alles zal grondig gecontroleerd worden. Pas als alles in orde is, kan de sleuf terug dicht.

Stap 3:

Wanneer woningen, winkels en bedrijven aangesloten zullen worden op de nieuwe waterleidingen, worden er plaatselijke putten gemaakt (vaak per woning).

Tussen de aanleg van nieuwe waterleidingen en jouw aansluiting kan een periode van inactiviteit zitten. Dit is volkomen normaal. Nieuwe leidingen moeten eerst grondig getest worden (kwaliteitsvolle aanleg, drinkbaarheid water ...). 

Na de werken worden alle putten en sleuven dichtgemaakt. Wanneer alle aansluitingen gemaakt zijn, wordt het voetpad definitief hersteld. De stoepstenen zullen vastgezet worden met wit zand. Dat zal zeker drie dagen blijven liggen om goed in de voegen door te dringen.

We houden je op de hoogte

Bij wegomleidingen of tijdelijke onderbrekingen van de drinkwatervoorziening verwittigen we je op tijd. Ook als we jouw woning zouden aansluiten op het nieuwe drinkwaternet, maken we eerst een afspraak. 

Alvast bedankt voor je begrip!