Gemeente Wingene

Aanpassingspremie voor het levenslang wonen in een woning

Voor wie?

Er kan een premie voor aanpassen van een woning worden toegekend indien een bewoner:

 • ofwel een natuurlijke persoon, die minstens 65 jaar oud is;
 • ofwel een persoon is met een handicap (ongeacht de leeftijd);
 • ofwel een persoon is die een kind met een handicap ten laste heeft;
 • ofwel een persoon is die in aanmerking komt voor zorgwonen.

De premie kan aangevraagd worden door de bewoner of door de eigenaar van de woning.

Voorwaarden

Voor het bekomen van de aanpassingspremie moet een professioneel advies gevraagd worden aangaande de mogelijke aangewezen functionele aanpassingswerken in de woning. Een dergelijk advies kan bekomen worden bij onder meer de mutualiteiten.

Daarnaast zijn foto's van voor en na de werken noodzakelijk om een premie te bekomen.

De aanpassingswerken moeten betrekking hebben op één of meer van volgende categorieën:

 • Categorie A: verbeteren van de toegankelijkheid in de woning
 • Categorie B: plaatsen van een (trap)lift
 • Categorie C: automatisering
 • Categorie D: aanpassing van de badkamer
 • Categorie E: aanpassing van de slaapkamer en/of leefruimte

Het geheel van de uit te voeren werken moet minstens € 1.000 bedragen per categorie.

Procedure

Er is een online aanvraagformulier voor het bekomen van de premie.

Volgende documenten zijn nodig om de premie te kunnen toekennen

 • professioneel advies functionele aanpassing (verplicht)
 • facturen van de uitgevoerde werken (verplicht)
 • fotodossier van de uitgevoerde werken (verplicht)
 • bewijs van eigendom (indien van toepassing)
 • attest van handicap (indien van toepassing)
 • attest zorgwonen (indien van toepassing)
 • huurovereenkomst (indien van toepassing)
 • akkoord van de eigenaar-verhuurder (indien van toepassing)

Als je hulp nodig hebt voor het invullen van het formulier kan je langskomen bij de Woonwinkel. 

Prijs

De premie bedraagt 25% van de kostprijs van de uitgevoerde werken, met een maximum van € 1.000.