Gemeente Wingene

Aanpassingspremie voor het levenslang wonen in een woning

Sinds 1 januari 2020 kan je in onze gemeente de vernieuwde aanpassingspremie aanvragen die levenslang thuiswonen stimuleert. Je kan de premie online aanvragen. Heb je daarbij hulp nodig? Dan kan je ook steeds langsgaan bij de Woonwinkel.

Voor wie?

Er kan een premie voor aanpassen van een woning worden toegekend indien een bewoner:

 • ofwel een natuurlijke persoon, die minstens 65 jaar oud is;
 • ofwel een persoon is met een handicap (ongeacht de leeftijd);
 • ofwel een persoon is die een kind met een handicap ten laste heeft;
 • ofwel een persoon is die in aanmerking komt voor zorgwonen.

De premie kan aangevraagd worden door de bewoner of door de eigenaar van de woning.

Voorwaarden

Voor het bekomen van de aanpassingspremie moet een professioneel advies gevraagd worden over de mogelijke aangewezen functionele aanpassingswerken in de woning. je kan dit advies opvragen op twee manieren.

Elke mutualiteit beschikt over een gratis dienstverlening woonadvies bij functionele aanpassingswerken. Na een huisbezoek wordt een advies op maat opgesteld.

De vzw Blijf Actief is een platform dat alle expertise rond levenslang thuis wonen bundelt. Zij geven advies, maar bieden ook verdere ontzorging aan:

 • Blijf Actief brengt jouw wensen in kaart, zoekt samen met je naar oplossingen, werkt samen met jouw ziekenfonds en/of VAPH inzake jouw recht op tegemoetkomingen, etc. Het huisbezoek resulteert in een advies op maat.
 • Daarnaast is er gedurende het ganse traject een totale ontzorging. Blijf Actief voert zelf als aannemer het volledig verbouwingsproces uit. Zo nemen ze alle regelwerk en contact met vaklieden, gemeentes, zorgverzekeraars, VAPH en andere betrokken partijen op hen.
 • Opgelet: het woonadvies van Blijf Actief is enkel gratis in het geval dat je ook het ontzorgingstraject met hen volgt. Indien je met andere woorden enkel een advies laat opmaken en daarna de samenwerking stopt, dan rekent Blijf Actief een vergoeding voor hun tussenkomst aan. Volg je het totale traject, dan is het woonadvies inbegrepen in de totaalkost van jouw aanpassingswerken.

Vergeet niet om foto's van voor en na de werken te nemen voor je je premie aanvraagt.

De aanpassingswerken moeten betrekking hebben op één of meer van volgende categorieën:

 • Categorie A: verbeteren van de toegankelijkheid in de woning
 • Categorie B: plaatsen van een (trap)lift
 • Categorie C: automatisering
 • Categorie D: aanpassing van de badkamer
 • Categorie E: aanpassing van de slaapkamer en/of leefruimte

Het geheel van de uit te voeren werken moet minstens € 1.000 bedragen per categorie.

Procedure

Er is een online aanvraagformulier voor het bekomen van de premie.

Volgende documenten zijn nodig om de premie te kunnen toekennen

 • professioneel advies functionele aanpassing (verplicht)
 • facturen van de uitgevoerde werken (verplicht)
 • fotodossier van de uitgevoerde werken (verplicht)
 • bewijs van eigendom (indien van toepassing)
 • attest van handicap (indien van toepassing)
 • attest zorgwonen (indien van toepassing)
 • huurovereenkomst (indien van toepassing)
 • akkoord van de eigenaar-verhuurder (indien van toepassing)

Als je hulp nodig hebt voor het invullen van het formulier kan je steeds terecht bij de Woonwinkel. 

Prijs

De premie bedraagt 25% van de kostprijs van de uitgevoerde werken, met een maximum van € 1.000.