Gemeente Wingene

Inname openbaar domein of gewijzigde verkeerssituatie

Wanneer je bij het organiseren van een evenement gebruik maakt van het openbaar domein (straat, plein...) en/of de verkeerssituatie tijdelijk wil aanpassen dan moet je hiervoor een vergunning aanvragen. 

Voor wie?

Je kan het openbaar domein niet innemen voor een privédoel (communiefeest, verjaardagsfeest, ...), maar wel voor activiteiten of evenementen van: 

- Wingense erkende verenigingen

- Wingense erkende straat-, wijk en feestcomités

Hetzelfde geldt voor de aanvraag om een verkeerssituatie tijdelijk te wijzigen (bijvoorbeeld tijdelijk eenrichtingsverkeer in plaats van tweerichtingsverkeer). 

Procedure

De aanvraag voor de inname van het openbaar domein bij evenementen en de aanvraag voor een tijdelijke wijziging van de verkeerssituatie verlopen via de algemene aanvraag voor evenementen.

De gemeente bekijkt deze aanvragen in nauw overleg met de lokale politie die indien nodig ook instaat voor de opmaak van een tijdelijk verkeersreglement. 

Meer info

Wil je (een stuk van) het openbaar domein innemen, maar niet voor een evenement? Dan kan je terecht op deze pagina voor meer informatie.