Gemeente Wingene

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

Goedkeuring gemeenteraad: 18/12/2023
Publicatie: 21/12/2023


Beschrijving

Voor het aanslagjaar 2024 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar. Deze belasting wordt vastgesteld op 7,8%.