Gemeente Wingene

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

Goedkeuring gemeenteraad: 16/12/2019
Publicatie: 20/12/2019


Beschrijving

Voor het aanslagjaar 2020 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar. Deze belasting wordt vastgesteld op 7,8%.