Gemeente Wingene

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

Goedkeuring gemeenteraad: 14/12/2020
Publicatie: 17/12/2020


Beschrijving

Voor het aanslagjaar 2021 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar. Deze belasting wordt vastgesteld op 7,8%.