Gemeente Wingene

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

Goedkeuring gemeenteraad: 24/10/2022
Publicatie: 25/10/2022


Beschrijving

Voor het aanslagjaar 2023 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar. Deze belasting wordt vastgesteld op 7,8%.