Gemeente Wingene

Achter de schermen

In het kort

We verbeteren de interne werking van onze organisatie door onze structuur af te stemmen op de noden en onze processen digitaler, sneller en slimmer te maken.

 

In beeld

Aan het woord

In het lang...

Digitaler, eenvoudiger en slimmer

Om voor de schermen de beste dienstverlening aan te bieden, werken we achter de schermen hard verder aan onze interne werking. We trekken volop de kaart van de digitale transformatie en de administratieve vereenvoudiging en gaan daarvoor op zoek naar de beste technologieën. We voeren systemen in zoals e-post, e-HRM, en FMIS (facility management informatiesysteem). We vereenvoudigen processen in functie van snelheid en resultaat. We surfen niet alleen mee op de digitale golf, maar willen tegelijkertijd ook een slimme en innoverende gemeente zijn en investeren daarvoor binnen onze organisatie in kennis en ervaring. We zetten in op data en technologieën, zoals Smart City-oplossingen via regionale samenwerking.

 

Niet alleen

We engageren ons voor een feilloos samenspel tussen de bestuursorganen en de ambtelijke administratie. Daarbij blijven we geloven in een sterke lokale bestuurskracht en autonomie, maar openen we ook onze ogen voor bovenlokale uitdagingen op vlak van ruimtelijke ontwikkeling, milieu en mobiliteit. We zetten, als een van de zestien Midwest-besturen, volop in op intergemeentelijke en regionale samenwerking.

 

Nadenken over gebouwen

Als gemeente hebben we een uitgebreid en divers gebouwenpatrimonium. We zetten in op een kostenefficiënt facilitair beheer van gebouwen en technische installaties en focussen hierbij op een gedegen curatief onderhoudsplan, toegangsbeveiliging en een gebouwenbeheer dat in overeenstemming is met alle regelgeving omtrent veiligheid. We voeren een grondige screening uit van onze gebouwen om daarvoor de juiste, toekomstgerichte keuzes te maken.