Gemeente Wingene

AGB

Het Autonoom Gemeentebedrijf Wingene (AGB Wingene) is een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid opgericht bij besluit van de gemeenteraad. Het AGB voert welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang uit die zijn vastgelegd in een beheersovereenkomst tussen de gemeente Wingene en het AGB.

Het AGB heeft als maatschappelijk doel het beheer, de exploitatie, de rendabilisering en de valorisering van het patrimonium behorend tot het openbaar en privaat domein waarvan het eigenaar is of waarop, ongeacht de rechtstechniek, door de gemeente een beheers- of gebruiksrecht wordt toegekend, evenals de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele, toeristische, of sportieve activiteiten of voor ontspanningsdoeleinden.