Gemeente Wingene

Algemeen OCMW retributiereglement

Goedkeuring college van burgemeester en schepenen: 21/12/2020
Publicatie: 30/12/2020


Beschrijving

Het vast bureau keurde op 21 december 2020 het algemeen OCMW retributiereglement goed. De tarieven treden in werking op 1 januari 2021.

Het vorige retributiereglement van 25 mei 2020 (in werking getreden op 26 mei 2020, en geldig tot eind 2020) wordt informatief nog weergegeven voor eventuele openstaande facturen.