Gemeente Wingene

Algemeen politiereglement

Hieronder vindt u de algemene gemeentelijke politieverordening van de gemeente Wingene, Politiezone Regio Tielt. Het omvat alle regels over wat er mag en niet mag op gemeentelijk grondgebied en het openbaar domein.

U vindt eveneens volgende gemeentespecifieke politiereglementen van de gemeente Wingene:

 • gemeentelijke politieverordening op het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen
 • gemeentelijk reglement met betrekking tot éénmalige publiektoegankelijke manifestaties in feesttenten, loodsen of openlucht
 • huishoudelijk reglement recyclagepark
 • huishoudelijk reglement recreatiedomeinen
 • huishoudelijk reglement skatepark
 • gemeentelijk reglement betreffende de openbare en private markten en braderies
 • gemeentelijk reglement inzake selectieve inzameling van huishoudelijke afvalstoffen
 • gemeentelijk gebruiks- en tariefreglement bufferbekkens bestemd als waterplaats
 • aanstellen sanctionerend ambtenaar GAS
 • aanbod van protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in geval van gemengde inbreuken
 • samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Wingene en de stad Tielt inzake de sanctieprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties
 • aanvullende Politieverordening inzake de vergunningsplicht voor clubhuizen van
  motorclubs - vaststelling
 • aanstellen sanctionerend ambtenaar GAS 5
 • bijzondere politieverordening GAS 5
 • aanstellen gemeentelijke vaststellers van IGS Wonen Tielt voor inbreuken op de algemene politieverordening
 • aanstellen GAS-vaststeller in het kader van het afvalbeleid

Documenten