Gemeente Wingene

Algemeen gemeentelijk retributiereglement

Vaststelling college van burgemeester en schepenen: 12/12/2022
Publicatie: 20/12/2022


Beschrijving

Het college van burgemeester en schepenen stelde op 12 december 2022 de versie voor het jaar 2023 van het algemeen retributiereglement vast. De tarieven treden in werking op 1 januari 2023.