Gemeente Wingene

Algemeen retributiereglement

Goedkeuring college van burgemeester en schepenen: 23/12/2019
Publicatie: 27/12/2019


Beschrijving

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 23 december 2019 het algemeen retributiereglement goed voor 2020. De tarieven treden in werking op 1 januari 2020.