Gemeente Wingene

Algemeen gemeentelijk retributiereglement

Vaststelling college van burgemeester en schepenen: 27/05/2024
Publicatie: .../05/2024


Beschrijving

Het college van burgemeester en schepenen stelde op 27 mei 2024 de versie voor het jaar 2024 van het algemeen retributiereglement vast. De tarieven treden in werking op 1 juni 2024.