Gemeente Wingene

Algemene info herfstvakantie

Doe je mee? 

We voorzien tijdens de herfstvakantie activiteiten voor kleuters, kinderen van de lagere school en tieners. 

Kleuters

Met dit aanbod richten we ons vooral tot kinderen van de tweede en de derde kleuterklas. Het kleutersportkamp kan al vanaf het eerste kleuter. 

Lagere school

Voor de lagere school richten we ons tot kinderen van eerste leerjaar tot en met het zesde leerjaar.

Tieners

Voor de tieners richten we ons op de leerlingen van het zesde leerjaar tot en met het derde secundair. 

Inschrijven

Voor alle activiteiten moet je vooraf online inschrijven en betalen.

Inschrijven kan vanaf dinsdag 11 oktober 2022 om 20h. Als je je inschrijving correct hebt afgerond, ontvang je een e-mail ter bevestiging.

Ben je al geregistreerd, dan kan je gewoon aanmelden en meteen inschrijven.

Schrijf hier in!

Volzet?

Voor sommige activiteiten is het aantal deelnemers beperkt. Is de activiteit volzet, dan kan je inschrijven op een wachtlijst. Wanneer iemand annuleert, nemen we contact op met wie bovenaan de wachtlijst staat. 

Problemen bij het inschrijven?

Heb je problemen bij het inschrijven, laat het ons weten via het contactformulier.

We behandelen de vragen chronologisch.

Aansluiten kinderopvang

Het is mogelijk om de deelname aan de activiteitenwerking af te stemmen op de deelname in de erkende buitenschoolse kinderopvang mits verplaatsing te voet haalbaar is. Dit kunnen ouders doen door hun kind te laten gaan naar de opvang die zich bevind in dezelfde deelgemeente als de activiteit, mits de activiteit in de gemeentelijke gebouwen doorgaat. De verplaatsing wordt te voet aangeboden. Het terugbrengen van deelnemers is ook mogelijk.

Om begeleiding te garanderen moet dit minstens een week op voorhand aangevraagd worden door een mail te sturen naar het Vrijetijdspunt (vrijetijdspunt@wingene.be), met vraag om kind op te halen en/of terug te brengen. Je verwittigt best ook de buitenschoolse kinderopvang.

Kinderen brengen en afhalen

Gelieve je kinderen tijdig te brengen en op te halen aan het einde van een activiteit. Bij kinderen die 15 minuten na een activiteit nog niet werden opgehaald, wordt een vergoeding gevraagd van € 12,50 (per kind) per begonnen halfuur. We vragen ook met aandrang om kinderen niet te vroeg te brengen of op te halen. Dit gaat in tegen de goede werking van de activiteit.

Alle kinderen zijn verzekerd op weg van en naar de activiteit. Toch laten wij enkel kinderen vanaf het vierde leerjaar en nà afloop van de activiteit alleen naar huis vertrekken. Kinderen die jonger zijn, kunnen onder geen enkele voorwaarde alleen naar huis.

Praktisch

Eten en drinken

Duurt de activiteit de volledige dag? Zorg dan voor een lunchpakket.

Wie graag een extra drankje meegeeft en een vieruurtje, mag dat gerust doen.

Ethias-verzekering

Wie deelneemt aan een activiteit is verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Schade aan kledij is niet in de verzekering opgenomen, tandprothesekosten en brilschade worden wel terugbetaald. Verwittig bij een ongeval onmiddellijk Team Jeugd of Team Sport, zo kunnen de nodige verzekeringspapieren tijdig ingevuld worden.

Wanneer er bij een ongeval dokters- of apotheekkosten gemaakt worden dan
1. betalen de ouders eerst alles zelf,
2. krijgen zij een tussenkomst via hun ziekenfonds,
3. wordt het remgeld terugbetaald via de verzekering van het gemeentebestuur.
De polissen liggen ter inzage in het gemeentehuis.

Annulatievergoeding

Moet je een activiteit annuleren, dan kan je het betaalde inschrijvingsgeld terugkrijgen wanneer er sprake is van overmacht of ziekte (op vertoon van een ziektebriefje).

Wanneer wij, door overmacht, genoodzaakt zijn een activiteit te annuleren, krijg je het betaalde inschrijvingsgeld via overschrijving terug. 

Fiscaal aftrekbaar

Bij kinderen jongeren dan 12 kan het inschrijvingsgeld ingebracht worden als vermindering op het belastbaar inkomen. In het voorjaar van 2021 bezorgen wij je automatisch een fiscaal attest. Indien we niet beschikken over de correcte gegevens vervalt het recht op zo'n attest.

Klas- of leeftijdsgenoten

Sloeg je kind op school een jaar over of volgde het een jaar opnieuw, neem dan contact op met Team Jeugd. Je kan ervoor kiezen om je kind te laten aansluiten bij klas- of leeftijdsgenoten. Beide zijn wel niet combineerbaar. 

Speelkledij is een must!

Grabbelpasactiviteiten dat is vrije tijd, ontspanning, sport, spel en ravotten. Zorg dus steeds voor kledij die tegen een stootje kan. Bij sportactiviteiten vragen we dat kinderen steeds sportkledij en stevige sportschoenen (geen zwarte zool in de sporthal) dragen. Hou rekening met de weersomstandigheden en zorg ervoor dat kinderen beschermd zijn tegen de zon.

Verloren voorwerpen

Verloren voorwerpen worden tot twee maanden na de activiteit bijgehouden door Team Jeugd. Daarna schenken we ze aan spullenhulp.

Informeer de hoofdbegeleider

Kinderen die om gezondheidsredenen niet volledig kunnen deelnemen aan bepaalde activiteiten, die medicatie moeten innemen of die het om één of andere reden gewoon kalmer aan moeten doen, dienen dit steeds vooraf te melden aan de verantwoordelijke ter plaatse. Zorg ervoor dat de medische fiche bij het inschrijven voldoende en duidelijk ingevuld is zodat we op de hoogte zijn.

Huishoudelijk reglement

Wanneer je kind deelneemt aan een activiteit verklaar je als ouder(s) en kind kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement en ga je hiermee akkoord. Het huishoudelijk reglement is steeds te verkrijgen bij Team Jeugd.

Gebruik van fotomateriaal

Tijdens onze activiteiten worden enkel niet-gerichte foto's van de kinderen genomen, conform de GDPR-wetgeving. Deze foto's worden gedeeld op de Facebookpagina 'Jeugd
in Wingene'. Wanneer er toch gerichte foto's worden gemaakt en gebruikt voor gemeentelijke publicaties vragen we hiervoor expliciete toestemming.