Gemeente Wingene

Algemene info krokusvakantie

Doe je mee? 

We voorzien tijdens de krokusvakantie activiteiten voor kleuters, lagere schoolkinderen en tieners.

Kleuters

Met dit aanbod richten we ons vooral tot kinderen van de teeeede en de derde kleuterklas. Het kleutersportkamp kan al vanaf het eerste kleuter. 

Lagere school

Voor de lagere schoolkinderen richten we ons van het eerste tot en met het zesde leerjaar.

Tieners

Voor de tienerwerking richten we ons op de leerlingen van het zesde leerjaar tot en met het derde secundair. 

Inschrijven

Inschrijven kan enkel na registratie op deze pagina. Om vlot te kunnen inschrijven en zo veel mogelijk zeker te zijn van je plaats, registreer je je best al enkele dagen voor de start van de inschrijvingsperiode (geld enkel als dit je eerste inschrijving is).

Voor alle activiteiten moet je vooraf online inschrijven en betalen.

Inschrijven kan vanaf dinsdag 9 januari 2024 om 20 uur. Als je je inschrijving correct hebt afgerond, ontvang je een e-mail ter bevestiging.

Schrijf hier in!

Volzet?

Voor sommige activiteiten is het aantal deelnemers beperkt. Is de activiteit volzet, dan kan je inschrijven op een wachtlijst. Wanneer iemand annuleert, nemen we contact op met wie bovenaan de wachtlijst staat. 

Problemen bij het inschrijven?

Heb je problemen bij het inschrijven, laat het ons weten via het contactformulier.

Het Vrijetijdspunt behandelt jouw vragen chronologisch.

AANSLUITEN KINDEROPVANG

Grabbelpas en sportkampen

Het is mogelijk om de deelname aan de activiteitenwerking af te stemmen op de deelname in de erkende buitenschoolse kinderopvang mits verplaatsing te voet haalbaar is. Dit kunnen ouders doen door hun kind te laten gaan naar de opvang die zich bevind in dezelfde deelgemeente als de activiteit, mits de activiteit in de gemeentelijke gebouwen doorgaat. Mogelijkheid tot aansluiting wordt ook steeds individueel beschreven bij de activiteiten.

De verplaatsing wordt te voet aangeboden. Je hoeft dit niet te reserveren maar enkel te melden aan de kinderopvang de ochtend van de activiteit. Uiteraard moet je wel reserveren bij de kinderopvang. Enkel de tijd bij de kinderopvang wordt aangerekent, niet volledige dag. 

Er is automatisch garantie dat kinderen worden opgehaald voor de onderstaande activiteiten en kampen. 

- Kleuter- en omnisportkampen

- Grabbelpasactiviteit 'Cozmix Sterrenwacht'

Kinderen brengen en afhalen

Gelieve je kinderen tijdig te brengen en op te halen aan het einde van een activiteit. Bij kinderen die 15 minuten na een activiteit nog niet werden opgehaald, wordt een vergoeding gevraagd van € 12,50 (per kind) per begonnen halfuur. We vragen ook met aandrang om kinderen niet te vroeg te brengen of op te halen. Dit gaat in tegen de goede werking van de activiteit.

Alle kinderen zijn verzekerd op weg van en naar de activiteit. Toch laten wij enkel kinderen vanaf het vierde leerjaar en na afloop van de activiteit alleen naar huis vertrekken. Kinderen die jonger zijn, kunnen onder geen enkele voorwaarde alleen naar huis.

Praktisch

Eten en drinken

Duurt de activiteit een volledige dag? Zorg dan voor een lunchpakket.

Wie graag een extra drankje en vieruurtje meegeeft mag dat zeker doen. 

Wie deelneemt aan een activiteit is verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.

Schade aan kledij is niet in de verzekering opgenomen, tandprothesekosten en brilschade worden wel terugbetaald. Verwittig bij een ongeval onmiddellijk het Vrijetijdspunt, zo kunnen de nodige verzekeringspapieren tijdig ingevuld worden.

Wanneer er bij een ongeval dokters- of apotheekkosten gemaakt worden dan
1. betalen de ouders eerst alles zelf,
2. krijgen zij een tussenkomst via hun ziekenfonds,
3. wordt het remgeld terugbetaald via de verzekering van het gemeentebestuur.
De polissen liggen ter inzage in het gemeentehuis.

Annulatievergoeding

Moet je een activiteit annuleren, dan kan je het betaalde inschrijvingsgeld terugkrijgen wanneer er sprake is van overmacht of ziekte (op vertoon van een ziektebriefje).

Wanneer het gemeentebestuur, door overmacht, genoodzaakt is een activiteit te annuleren, krijg je het betaalde inschrijvingsgeld via overschrijving terug. 

Fiscaal aftrekbaar

Bij kinderen jongeren dan 12 kan het inschrijvingsgeld ingebracht worden als vermindering op het belastbaar inkomen. In het voorjaar van 2021 bezorgen wij je automatisch een fiscaal attest. Indien we niet beschikken over de correcte gegevens vervalt het recht op zo'n attest.

Klas- of leeftijdsgenoten

Sloeg je kind op school een jaar over of volgde het een jaar opnieuw, neem dan contact op met het Vrijetijdspunt. Je kan ervoor kiezen om je kind te laten aansluiten bij klas- of leeftijdsgenoten. Beide zijn wel niet combineerbaar. 

Speelkledij is een must!

Grabbelpasactiviteiten, dat is vrije tijd, ontspanning, sport, spel en ravotten. Zorg dus steeds voor kledij die tegen een stootje kan. Bij sportactiviteiten vragen we dat kinderen steeds sportkledij en stevige sportschoenen (geen zwarte zool in de sporthal) dragen. Hou rekening met de weersomstandigheden en zorg ervoor dat kinderen beschermd zijn tegen de zon.

Verloren voorwerpen

Verloren voorwerpen worden tot twee maanden na de activiteit bijgehouden door Team Jeugd. Ophalen kan door een afspraak te maken met het Vrijetijdspunt. Na twee maanden schenken we ze aan spullenhulp.

Informeer de hoofdbegeleider

Kinderen die om gezondheidsredenen niet volledig kunnen deelnemen aan bepaalde activiteiten, die medicatie moeten innemen of die het om één of andere reden gewoon kalmer aan moeten doen, dienen dit steeds vooraf te melden aan de verantwoordelijke ter plaatse of aan Team Jeugd en Sport via het Vrijetijdspunt. Zorg ervoor dat de medische fiche bij het inschrijven voldoende en duidelijk ingevuld is zodat we op de hoogte zijn.

Huishoudelijk reglement

Wanneer je kind deelneemt aan een activiteit verklaar je als ouder(s) en kind kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement en ga je hiermee akkoord. Het huishoudelijk reglement is steeds te verkrijgen bij het Vrijetijdspunt.

Gebruik van fotomateriaal

Tijdens onze activiteiten worden enkel niet-gerichte foto's van de kinderen genomen, conform de GDPR-wetgeving. Deze foto's worden gedeeld op de Facebookpagina 'Jeugd
in Wingene'. Wanneer er toch gerichte foto's worden gemaakt en gebruikt voor gemeentelijke publicaties vragen we hiervoor expliciete toestemming.