Gemeente Wingene

Algemene informatie

Wat is de huidige stand van zaken? 

Gezien de verspreiding van het virus in ons land hebben de overheid en de gezondheidssector hun waakzaamheid nog verhoogd. Bij de minste aanwijzing van een besmetting worden mensen doorverwezen naar specifiek opgerichte corona-wachtposten. Op die manier kan meteen ingegrepen worden indien nodig en wordt de verspreiding van het virus in ons land zo goed mogelijk tegengaan. 

Federale regering neemt extra maatregelen

UPDATE 27 maart 2020

De federale overheid neemt nieuwe maatregelen om kwetsbare groepen te beschermen en om de verspreiding van het coronavirus in te perken en te vertragen. Dit is de "versterkte" fase 2 in de beheersing van corona in ons land. Het zijn maatregelen om situaties te vermijden waarbij veel mensen samenkomen en zo de kans op een contact tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen te verminderen ("social distancing"). De maatregelen hebben betrekking op scholen, recreatieve evenementen en activiteiten, winkels, horeca... Op deze pagina kan je een overzicht terugvinden. De maatregelen zijn van kracht vanaf woensdag 18 maart om 12 uur tot en met 19 april 2020. 

Waar vind je betrouwbare informatie terug? 

De FOD Volksgezondheid bundelt alle belangrijke informatie op één website. 

Ga naar de infopagina van de FOD Volksgezondheid. 

Welke informatie vind je terug op deze website?

  • Veelgestelde vragen: deze worden doorlopend bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en virologen. 
  • Het laatste nieuws over de evolutie in ons land en de maatregelen die in België genomen worden om de verspreiding van het virus tegen te gaan. 

Vind je de antwoorden op jouw vragen niet terug? Dan kan je ook mailen naar info-coronavirus@health.fgov.be of kan je contact opnemen via het gratis infonummers: 

  • Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689
  • Voor vragen over economie: 0800/120.33