Gemeente Wingene

Algemene informatie over het project

Wat houdt het project in?

Veilig fietspad 

De Beernemsteenweg (of kortweg de N370) krijgt een nieuw fietspad dat aansluit op het reeds aanwezige fietspad aan de kant van het centrum van onze gemeente. De aanleg van het fietspad loopt tot en met de Blauwhuisstraat in Wildenburg. De verlenging van het fietspad vanaf de Blauwhuisstraat tot aan het Aanwijs in Beernem gebeurt in een latere fase in opdracht van Agentschap Wegen en Verkeer. 

Nieuwe wegenis

De wegenis wordt over de volledige lengte van het project (zie hieronder bij fasering) vernieuwd
Het centrum van Wildenburg krijgt een nieuwe inrichting, waarbij een nieuw voetpad voorzien is.
De bochtstralen van enkele stukken rijweg in de Beernemsteenweg tussen Wildenburg en Wingene worden aangepakt waardoor de deze bochten in de toekomst flauwer zijn. 

Proper water in beken en rivieren

De oude gemengde riolering wordt vervangen door een nieuw gescheiden rioleringsstelsel voor afval- en regenwater. Dit wil zeggen dat het hemelwater (regen, sneeuw, hagel) via een aparte afvoer naar een beek, waterloop of rivier geloodst wordt, terwijl het afvalwater (badkamer, keuken, toilet) naar een zuiveringsinstallatie gepompt wordt. 

Door de uitvoering van deze werken wordt in de toekomst het afvalwater van ongeveer 330 inwoners bijkomend gezuiverd in de zuiveringsinstallatie van Aquafin in de Heremeersstraat. Dit water komt op vandaag nog ongezuiverd in de grachten en beken terecht. Ook worden voorzieningen getroffen om in de toekomst het afvalwater van de wijk Vorsevijvers aan te sluiten.

Om deze werken te kunnen uitvoeren, moeten de eigenaars van aanliggende woningen en gebouwen vuil- en regenwater afkoppelen. Meer informatie is daarover hier op onze website terug te vinden. 

Vernieuwing en ondergronds brengen nutsleidingen

Tijdens de werken wordt ook de openbare verlichting aangepakt. In de volledige zone 50 wordt door de gemeente nieuwe openbare verlichting voorzien en tegelijkertijd worden de laatste bovengrondse elektriciteitsleidingen ondergronds gebracht. Buiten de zone 50 staat Agentschap Wegen en Verkeer in voor de nieuwe verlichting.

Aanleg wandelpad

Vanaf de kerk van Wildenburg wordt in noordelijke richting, naast het nieuwe fietspad, een vrijliggend wandelpad aangelegd zodat de verbinding naar de Boskapeldreef, Blauwhuisstraat en Oude Bruggeweg op een veiliger en aangenamer wordt.

Aanleg amfibietunnels

Onder de Beernemsteenweg, tussen het kasteelpark Wildenburg en de Blauwhuisstraat, worden twee amfibietunnels geïnstalleerd, met inbegrip van de nodige geleidingswanden tussen de weg en het fietspad. Deze tunnels zorgen ervoor dat amfibieën op een veilige manier kunnen oversteken en dat vrijwilligers hen daarbij niet meer moeten helpen. 

Fasering

De werken zijn opgesplitst in acht verschillende fases en bevatten eveneens enkele zijstraten. 

Timing

De bouwvergunning voor deze werken werd verleend op 25 augustus 2017.
De werken zijn begin juli 2018 gestart met de aanleg van de parking van de school in Wildenburg. Sinds oktober 2018 zijn ook de rioleringswerken bezig. Zonder onvoorziene omstandigheden worden de werken in de Beernemsteenweg in het najaar van 2020 afgerond.

Wie voert de werken uit?

Opdrachtgevers
Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaamse overheid)
Aquafin NV
Vlaamse Landmaatschappij (Vlaamse overheid)
Gemeente Wingene

Studiebureau
Plantec NV

Nutsmaatschappijen
Fluvius (Piloot)
De Watergroep
Proximus
Telenet

Aannemer wegenis- en rioleringswerken
Willemen Infra NV
(Aswebo NV)

Kostprijs

Werken ten laste van Agentschap Wegen en Verkeer: kostprijs - € 5.070.000 (inclusief BTW)

  • De aanleg van het fietspad
  • Verbeteren van bochten en vernieuwen rijweg

Werken ten laste van Aquafin: kostprijs - € 2.370.000 (inclusief BTW)

  • De aanleg van een vuilwater en regenwaterleidingen langs de Beernemsteenweg
  • De aanleg van drie pompstations

Werken ten laste van gemeente Wingene: kostprijs - € 1.640.000 (inclusief BTW)

  • De aanleg van een vuilwaterriolering in de Verlorengoedstraat en Blauwhuisstraat
  • De aanleg van één pompstation en een drukleiding
  • De heraanleg van kruispunt Romerijstraat - De Gruyterdreef
  • De heraanleg van parking school Wildenburg

Werken ten laste van Vlaamse Landmaatschappij: kostprijs - € 92.000 (inclusief BTW)

  • De aanleg van een wandelpad
  • De aanleg amfibietunnels ten noorden van de kerk Wildenburg

De kostprijs voor de heraanleg van nutsleidingen en de investeringen in openbare ledverlichting zijn niet in bovenstaande cijfers vervat.