Gemeente Wingene

Algemene milieubelasting

Goedkeuring gemeenteraad: 16/12/2019
Publicatie: 20/12/2019


Beschrijving

Voor de periode 2020-2025 wordt een jaarlijkse algemene milieubelasting geheven. Deze belasting dient om (gedeeltelijk) de inzamel- en verwerkingskosten van het huishoudelijk afval te betalen.

Wie

De belasting is verschuldigd door

  • het hoofd van ieder gezin verblijvend in een woning of in een gedeelte ervan en op 1 januari van het aanslagjaar ingeschreven in de bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente Wingene. Alle gezinsleden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
  • de natuurlijke personen of rechtspersonen die op 1 januari van het aanslagjaar als hoofd- en/of bijkomende activiteit op het grondgebied van Wingene
    • een nijverheids-, landbouw-, horeca-, handelsbedrijf of financiële instelling exploiteren
    • een vrij beroep of zelfstandige activiteit uitoefenen
  • de rechtspersonen die op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van Wingene een maatschappelijke of exploitatiezetel hebben.

Bedrag

De belasting bedraagt 55,00 euro per belastingplichtige.

Vrijstellingen

De belasting is niet van toepassing op de gebouwen of gedeelten van gebouwen bestemd voor een openbare dienst of voor een dienst van openbaar nut. Deze vrijstelling geldt niet voor de gedeelten van voormelde gebouwen bewoond door aangestelden van de bevoegde overheid.