Gemeente Wingene

Alle ondersteuningsmaatregelen op een rij

Infrastructuur

Alle Wingense verenigingen genieten van een korting van 25% op de kostprijs voor elk gebruik van gemeentelijke infrastructuur (zalen, lokalen en terreinen) en feestmateriaal tot en met 30 juni 2021. Voor deze maatregel wordt 20.000 euro voorzien. 

In alle gemeentelijke sport- en socio-culturele infrastructuur worden de nodige maatregelen getroffen rond onderhoud, circulatie, capaciteit … van de lokalen en worden afspraken gemaakt voor het correct gebruik en onderhoud van de lokalen. Waar nodig wordt hiervoor extra personeelsinzet voorzien. Daarnaast wordt in deze infrastructuren ook het nodige materiaal voorzien om de veiligheidsmaatregelen te kunnen opvolgen (handgeldispensers, zichtbare richtlijnen …). De totale investering aan materialen wordt hier geraamd op 12.500 euro.

Extra materiaal

Alle Wingense verenigingen kunnen om hun eigen werking coronaveilig te laten verlopen gratis ontsmettingspakketten komen ophalen bij Dienst Vrije Tijd in recreatiebad de Alk op weekdagen tussen 13.30 en 20 uur en tijdens weekeindes en feestdagen tussen 9 uur en 16 uur. Een budget van 10.000 euro wordt hiervoor vrijgemaakt.

Subsidies

De gemeente besteedt het grootste deel van het budget, namelijk 125.000 euro, aan rechtstreekse financiële ondersteuning:

  • De reguliere werkingssubsidies van alle erkende verenigingen worden in 2021 procentueel verhoogd met 50% en in 2022 procentueel verhoogd met 25%. Deze maatregel kost in totaal 62.000 euro. Aanvragen doe je hier!
  • Verenigingen kunnen een compensatie krijgen voor bewezen niet-recupereerbare kosten die een rechtstreeks gevolg waren van de gewijzigde coronamaatregelen. Hiervoor werd een budget van 15.000 euro uitgetrokken. Aanvragen doe je hier! 
  • Verenigingen kunnen een impulssubsidie krijgen voor het borgen van bestaande en lanceren van nieuwe initiatieven. Er werd 41.000 euro vrijgemaakt voor deze impulsen te zorgen. Aanvragen doe je hier!
  • Ten slotte krijgen de erkende jeugdbewegingen de extra coronakosten voor het organiseren van hun ‘zomerkampen in bubbels’ terugbetaald. Het budget hiervoor bedraagt 7.000 euro. Aanvragen doe je hier?

Thema-experten

Onze eigen experten volgen de nieuwe richtlijnen en maatregelen in hun eigen vakgebied nauwgezet op. Zij houden het infoportaal op onze website over de maatregelen tegen het coronavirus actueel. Ze zijn het eerste aanspreekpunt voor specifieke vragen van verenigingen en helpen met ondersteuning op maat.

We zetten alle thema-experten voor de verenigingen nog even op een rijtje: