Gemeente Wingene

Als erkende socio-culturele vereniging participeren aan cultuur

Het gemeentebestuur van Wingene wil de participatie van haar inwoners aan culturele
activiteiten bevorderen door samen te werken met de gemeentelijk erkende socio-culturele
verenigingen.

Er is een reglement opgemaakt dat het kader biedt waarbinnen die
samenwerking tot stand en tot uitvoering komt.

Het reglement is van toepassing op elke socio-culturele vereniging die door het college van
burgemeester en schepenen is erkend en participeert of wenst te participeren aan een door
de gemeente ingerichte cultuurvoorstelling.


De nieuwe regeling werd opgesteld in samenspraak met de Raad van Bestuur van de
Culturele Centra en uiteindelijk gunstig geadviseerd door de cultuurraad op 17 februari 2022.
Het reglement werd gunstig geadviseerd door de Raad van bestuur van de Culturele Centra
op 12 december 2022.


Dit reglement houdt onder andere in:

  • De aanvraag en procedure met betrekking tot de samenwerking tussen de gemeente en
    de participerende vereniging
  • De voorwaarden waaraan de participerende vereniging dient te voldoen
  • De financiële, administratieve en logistieke ondersteuning die de gemeente biedt

Het reglement treedt in werking vanaf 1 februari 2023.