Gemeente Wingene

Archief

Het gemeentearchief staat in voor het beheer van het archief van de verschillende gemeentelijke diensten en het OCMW. Alles wordt zo optimaal mogelijk bewaard op de archiefzolder en vormt op die manier het administratief en cultureel geheugen van Wingene. 

Daarnaast beheert het gemeentearchief enkele private archieven en is er een ruim documentair archief met tal van plaatselijke publicaties terug te vinden.

Via de provinciale archiefdatabank Probat ontsluit en beheert het gemeentearchief Wingene deze archieven. De invoer van alle documenten is momenteel nog volop aan de gang.

 

Procedure

Voor een raadpleging in het archief vult u het aanvraagformulier in. De archiefdienst brengt u nadien op de hoogte of een raadpleging al dan niet mogelijk is.

De openbare bevolkingsregisters en aktes van de burgerlijke stand zijn gratis raadpleegbaar via de website archief.wingene.be. Na registratie kunt u gratis uw opzoekingen verrichten.
Wenst u nog niet openbare bevolkingsregisters of aktes burgerlijke stand te raadplegen? Dan neemt u best contact op met de dienst burgerzaken

 

Prijs

Opzoekingen in het archief verrichten is kosteloos, maar kan wel pas na afspraak met de archiefdienst. 

Opzoekingen door de gemeentediensten zijn onderworpen aan het tarief van 25 euro per uur geleverd werk, eventueel vermeerderd met de fotokopie- en verzendingskosten.