Gemeente Wingene

Archief

Het gemeentearchief staat in voor het beheer van het archief van de verschillende gemeentelijke diensten en het OCMW. Alles wordt zo optimaal mogelijk bewaard op de archiefzolder en vormt op die manier het administratief en cultureel geheugen van Wingene. 

Daarnaast beheert het gemeentearchief enkele private archieven en is er een ruim documentair archief met tal van plaatselijke publicaties terug te vinden.

Via de provinciale archiefdatabank Probat ontsluit en beheert het gemeentearchief Wingene deze archieven. De invoer van alle documenten is momenteel nog volop aan de gang.

 

Voorwaarden

Reglement van het gemeente- en OCMW-archief Wingene, op 28 januari 2019 goedgekeurd door de Gemeente- en OCMW-raad en met ingang van 1 februari 2019 in werking.

Procedure

Voor een raadpleging in het archief vul je het aanvraagformulier in. De archiefdienst brengt je nadien op de hoogte of een raadpleging al dan niet mogelijk is.

De openbare bevolkingsregisters en aktes van de burgerlijke stand zijn gratis raadpleegbaar via de website archief.wingene.be. Na registratie kan je gratis de opzoekingen verrichten.
 

Prijs

Opzoekingen in het archief verrichten is kosteloos, maar kan wel pas na afspraak met de archiefdienst.