Gemeente Wingene

Archief bekendmakingen reglementen

Gemeenteraad 30 December 2013

Aanpassen model reglement leegstandheffing

Wijziging retributie recyclagepark

Wijziging retributie restafvalzakken

Bekend gemaakt op 9 januari 2014

Gemeenteraad 24 Februari 2014

Wijzigen en hervaststellen Lokaal toewijsreglement voor sociale huurwoningen - Goedkeuren

Tijdelijke verordeningen nav:

- Carnaval in het weekend van 1 en 2 maart 2014

- Doortocht Ronde van Vlaanderen op zondag 6 april 2014

- Doortocht TAC Rally op zaterdag 12 april 2014

Bekend gemaakt op 28 februari 2014

Besluit Burgemeester 7 maart 2014

downloads.wingene.be/besluittoegankelijkheidsocwoningenEgemsestraat.pdf

Bekend gemaakt op 7 maart 2014

Besluit Burgemeester 7 april 2014

downloads.wingene.be/besluit_burgemeester_boxgala.pdf

Bekend gemaakt op 8 april 2014

Gemeenteraad 7 april 2014

Goedkeuring aanpassing en coördinatie - retributie inzake brandpreventies

Goedkeuren gemeentebelasting betreffende de handhaving van afkoppeling regen- en afvalwater van bestaande woningen en bedrijven gelegen in zones met aparte afvalwaterriool (2DWA-riolering) en het plaatsen en beheren van individuele waterzuiveringsinstallatie (IBA) 2014-2019

Bekend gemaakt op 17 april 2014

Gemeenteraad 28 april 2014

Leurverbod kermis Wingene 3 en 4 mei 2014

Leurverbod rommelmarkt Tuinwijk 11 mei 2014

Leurverbod beurs centrum Wingene 18 mei 2014

Leurverbod rommelmarkt Sint Jan 9 juni 2014

Leurverbod kerstmarkt Zwevezele 20 december 2014

Bekend gemaakt op 29 april 2014

Besluit Burgemeester 26 mei 2014

Leurverbod wielerwedstrijd 8 juni 2014 centrum Wingene

Bekend gemaakt op 27 mei 2014

Ingetrokken en vervangen door het besluit van de burgemeester op vrijdag 13 juni 2014

Gemeenteraad 26 mei 2014

Leurverbod kermis Zwevezele 30 mei t.e.m. 1 juni 2014

Bekend gemaakt op 30 mei 2014

Besluit Burgemeester 12 juni 2014

Leurverbod kermis Sint Jan Wingene van 28 tot 29 juni 2014

Bekend gemaakt op 13 juni 2014

Besluit Burgemeester 13 juni 2014

Leurverbod wielerwedstrijd PK Aspiranten op zondag 29 juni 2014

Bekend gemaakt op 13 juni 2014

Gemeenteraad 30 juni 2014

Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement op het wegverkeer: reservering van parkeerplaats voor personen met een handicap in de nabijheid van een woning.

Bekend gemaakt 5 juli 2014

Besluit burgemeester 4 juli 2014

Leurverbod rommelmarkt centrum Wingene op zondag 24 augustus 2014

Bekend gemaakt op 8 juli 2014

Omloop van Vlaanderen

Voorlopige machtiging 'Omloop van Vlaanderen' 5 en 6 sept 2014

Bekend gemaakt op 25 augustus 2014

Gemeenteraad 1 september 2014

Leurverbod wielerwedstrijd en avondmarkt centrum Wingene woensdag 10 september 2014

Leurverbod rommelmarkt Bruggestraat Zwevezele zondag 14 september 2014

Bekendgemaakt op 8 september 2014

Gemeenteraad 29 september 2014

Leurverbod wielerwedstrijd op vrijdag 10 oktober 2014 te Zwevezele

Bekendgemaakt op 2 oktober 2014

Gemeenteraad 27 oktober 2014

Leurverbod boksgala op dinsdag 11 november 2014 te Zwevezele

bekend gemaakt op 31 oktober 2014

Besluit Burgemeester 28 november 2014

Leurverbod tijdens kerstmarkt Wingene op zaterdag 13 december 2014

bekend gemaakt op 28 november 2014

Gemeenteraad 22 december 2014

Wijzigen retributie op afleveren compostvaten, compostbakken, roerstokken, wormenbakken en keukenemmers

Goedkeuren wijziging retributie gebruik recyclagepark

Goedkeuren belastingsreglement op ontbreken van autostaanplaatsen bij woonprojecten

Goedkeuren wijziging subsidiereglement aankoop van kippen

Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement houdende het invoeren van een snelheidsbeperking van 70 km/u in de Koolskampstraat

Bekendgemaakt 6 januari 2015

Gemeenteraad 26 januari 2015

Vaststelling van het belastingreglement houdende de gemeentelijke opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, aanslagjaren 2015 - 2019 - Goedkeuren.

Vaststelling van het belastingreglement houdende de gemeentelijke opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen, aanslagjaren 2015 - 2019 - Goedkeuren

Bekendgemaakt 30 januari 2015

Gemeenteraad 30 maart 2015

Vaststellen van een tijdelijke verordening betreffende de handhaving van de openbare rust tijdens de doortocht van de TAC rally op zaterdag 11 april 2015 te Wingene

Bekend gemaakt 2 april 2015

Gemeenteraad 27 april 2015

Vaststellen van een tijdelijke verordening betreffende de handhaving van de openbare rust tijdens de kermis in het centrum van Wingene op zondag 3 mei 2015

Vaststellen van een tijdelijke verordening betreffende de handhaving van de openbare rust tijdens de rommelmarkt op Sint Jan op maandag 25 mei 2015

Bekend gemaakt 28 april 2015

Besluit burgemeester

Vaststellen van een tijdelijke verordening betreffende de handhaving van de openbare rust tijdens de kermis in het centrum van Zwevezele van 5 tot 7 juni 2015

Bekend gemaakt op donderdag 4 juni 2015

Gemeenteraad 1 juni 2015

goedkeuren vestigen gemeentelijke retributie op prestaties aan derden

Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement inzake de verkeerssituatie in de nieuwe verkaveling Meulendam

Bekend gemaakt 4 juni 2015

Besluit burgemeester

Vaststellen van een tijdelijke verordening betreffende de handhaving van de openbare rust tijdens de rommelmarkt in het centrum van Wingene op zondag 23 augustus 2015

Bekend gemaakt op vrijdag 10 juli 2015

Gemeenteraad 24 augustus 2015

Vaststellen van een tijdelijke verordening betreffende de handhaving van de openbare rust tijdens de wielerwedstrijd en avondmarkt in het centrum Wingene op woensdag 9 september 2015.

Vaststellen van een tijdelijke verordening betreffende de handhaving van de openbare rust tijdens de wielerwedstrijd voor Elite met contract, Eliterenners zonder contract en beloften in het centrum Zwevezele op vrijdag 09 oktober 2015.

Bekend gemaakt op 1 september 2015

Gemeenteraad 28 september 2015

Retributieverordening op het parkeren in blauwe zone

Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement betreffende voetgangersoversteekplaatsen aan het kruispunt Rozendalestraat / Oude Bruggestraat / Egemsestraat

Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement inzake het invoeren van tijdsparkeren onder de vorm van blauwe zone

Bekend gemaakt op 1 oktober 2015

Gemeenteraad 26 oktober 2015

Vaststellen van een tijdelijke verordening betreffende de handhaving van de openbare rust tijdens het boksgala te Zwevezele op woensdag 11 november 2015.

Bekend gemaakt op 30 oktober 2015

Gemeenteraad 30 november 2015

Vaststellen tijdelijke verordeningen voor de kerstmarkt te Wingene op zaterdag 12 december en kerstmarkt te Zwevezele op zaterdag 19 december 2015

Bekend gemaakt op 3 december 2015

Initiatieven gezinsopvang en groepsopvang voor kinderen in Wingene - Aanpassen van de jaarlijkse gemeentelijke betoelaging en hervaststellen subsidiereglement

Bekend gemaakt op 8 december 2015

Gemeenteraad 25 januari 2016

Tijdelijke verordening betreffende handhaving openbare rust tijdens carnavalweekend te Zwevezele 6 en 7 februari 2016 - Vaststellen

Reglement tot verlenen van attest van vrijstelling van gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsbijdrage bij het zuiveren van afvalwater in eigen beheer - Vaststellen

Bekend gemaakt op 28 januari 2016

Gemeenteraad 29 februari 2016

Tijdelijke verordening betreffende de handhaving van de openbare rust tijdens doortocht van TAC Rally op zaterdag 9 april 2016

Uitbreiden aanvullend verkeersreglement inzake het tijdsparkeren onder de vorm van blauwe zone - Hille, Bruggestraat en Pastorijstraat - Vaststellen

Bekend gemaakt op 7 maart 2016

Gemeenteraad 21 maart 2016

Tijdelijke verordening betreffende de handhaving van de openbare rust tijdens de kermis te Wingene op 1-5-2016

Aanvullend verkeersreglement inzake het invoeren van parkeerverbod in de Blekreke - Vaststellen

Bekend gemaakt op 24 maart 2016

Gemeenteraad 25 april 2016

Sport - Gebruikstarieven sportinfrastructuur, vaststellen maximumtarieven en verlenen prijssubsidie voor particulieren en verenigingen via derde betalersregeling aan AGB - 1 mei 2016 - Goedkeuren 

Bekend gemaakt op 9 mei 2016

Gemeenteraad 23 mei 2016

Vaststellen van een tijdelijke verordening betreffende de handhaving van de openbare rust tijdens de kermis te Zwevezele in het weekend van 03-04-05 juni 2016

Vaststellen van een aanvullend verkeersreglement:
A/ inzake zone 30 Wingene - Zwevezele
B/ inzake zone 50 Wingene - Zwevezele

Bekend gemaakt op 26 mei 2016

Besluit burgemeester 16 augustus 2016

Vaststellen van een tijdelijke verordening betreffende de handhaving van de openbare rust tijdens de rommelmarkt in het centrum van Wingene op zondag 21 augustus 2016

Bekend gemaakt op 16 augustus 2016

Gemeenteraad 5 oktober 2016

Tijdelijke verordening leurverbod tijdens wielerwedstrijd op vrijdag 7 oktober 2016 te Zwevezele

Bekend gemaakt op 7 oktober 2016

Besluit van de burgemeester

Besluit van de burgemeester dd 25 oktober 2016 mbt sluiting van De Hobbit

 Bekend gemaakt op 27 oktober 2016

Gemeenteraad 24 oktober 2016

Aanvullend verkeersreglement : herinrichting kruispunt Vannekenstraat - Ricksteenweg - Vijfwegenstraat

Rupsenstraat : opheffen voorgaande voorrangsregelingen

Yzerbergstraat : opheffen voorgaande voorrangsregelingen

Aanvullend verkeersreglement : wijzigen voorrangsregeling Vijfwegenstraat

Bekend gemaakt 7 november 2016

Gemeenteraad 28 november 2016

Aanvullend verkeersreglement: wegversmalling ter hoogte van de overgang naar bebouwde kom

Algemeen politiereglement: wijziging bepalingen inzake afgifte en inzameling huishoudelijke afvalstoffen (Afdeling 3 - artikel 55 tem 58)

Voorstel toelage wateroverlastbescherming

Bekend gemaakt 30 november 2016

Besluit van de burgemeester

Besluit van de burgemeester dd 9 december 2016 mbt leurverbod en sluitingsuur kerstmarkt Wingene op 10 december 2016

Bekend gemaakt 9 december 2016

Besluit van de burgemeester

Besluit van de burgemeester dd 13 december 2016 mbt leurverbod kerstmarkt Zwevezele op 17 december 2016

Bekend gemaakt 13 december 2016

Gemeenteraad 18 december 2017

Reglement tot toekenning van een gemeentelijke premie voor het maaien met afvoer van randen van landbouwpercelen langs oppervlaktewaterlichamen en binnengrachten: goedkeuring

Bekend gemaakt op 8 februari 2018