Gemeente Wingene

Autoverkeer

Eenduidige snelheidsregimes

De drie snelheidsregimes die we toepassen in de gemeente Wingene zijn:

  • Zone 30 in zuivere woonkernen
  • Zone 50 in bebouwde kom
  • 70 km/u daarbuiten

Om de overgang naar een andere snelheid te verduidelijken, hebben we poorten geplaatst op invalswegen bij het binnenkomen van de bebouwde kom die voor een versmalling van de rijweg zorgen en zo de snelheid van automobilisten doet afnemen. Op andere plaatsen hebben we een markering aangebracht op de weg.

Snelheid remmende maatregelen

Om de snelheid van automobilisten te verminderen, hebben we fietssuggestiestroken aangebracht op de rijweg. Dit zorgt ervoor dat automobilisten aandachtiger zijn voor het fietsverkeer en zo hun snelheid minderen. In bijvoorbeeld de Ricksteenweg, wordt gewerkt met wisselend parkeren, wat de snelheid ook afremt.

Handhaving

Om de snelheidsbeperkingen in onze gemeente te handhaven, worden op vaste plaatsen metingen uitgevoerd om het rijgedrag van het verkeer op te volgen. Wanneer we klachten binnenkrijgen van burgers over de snelheid in hun straat, worden er objectieve metingen uitgevoerd. Indien de klacht gerechtvaardigd is, wordt er een controle uitgevoerd door de politiediensten.

Bij verdere klachten kijken we tijdens een bewonersvergadering naar het probleem en proberen we op die manier samen tot een oplossing te komen.

In de Beernemstraat werken we met een trajectcontrole a.d.h.v. ANPR-camera's die ervoor moeten zorgen dat het verkeer maximum 30 km/u rijdt.