Gemeente Wingene

Beheerplan Munkebossen in openbaar onderzoek

Voor de Munkebossen in privaat bezit, gelegen in de gemeenten Oostkamp en Wingene, werd door het studiebureau Sweco een geïntegreerd beheerplan opgemaakt voor 319 hectare bos- en open ruimtegebied.

Dit plan gaat in openbaar onderzoek van 3 januari tot 3 februari 2018 en ligt in deze periode ook ter inzage van het publiek. Met het beheerplan wordt het bos verder versterkt door bosomvorming van homogene bestanden (voornamelijk Amerikaanse eik), beperkte bosuitbreiding en bosranduitbreiding. Er wordt gestreefd naar een afwisselend landschap, waarbij het behoud van het historisch drevenpatroon van voornamelijk beuk en zomereik, bossen, kasteelpark, de grondgebonden landbouw en de ontwikkeling van bloemrijke graslanden centraal staan.

Het natuurbeheerplan ligt vanaf 3 januari tot 3 februari 2018 ter inzage bij de milieudienst.

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk of via e-mail gericht worden aan David Berten: Sweco Belgium nv - Elfjulistraat 43, 9000 Gent of david.berten@swecobelgium.be.

 

Gepubliceerd op  di 19 dec 2017