Gemeente Wingene

Bekendmakingen : Omgevingsvergunningen: beslissingen

- - - CORONA-MAATREGEL - - -
De corona-maatregelen hebben ook een impact op de procedure van omgevingsvergunningsaanvragen. In het bijzonder was het door de maatregelen niet langer wenselijk om burgers naar het gemeentehuis te laten komen om hun inzage te verlenen in dossiers. Daarom stelde de Vlaamse regering op 20 maart 2020 de civiele noodsituatie vast, en werd op 24 maart beslist om tijdelijk aanpassingen te doen aan de procedure voor omgevingsvergunningsaanvragen.
Meer info en een overzicht van de betrokken dossiers vind je op www.wingene.be/corona-impact-omgevingsvergunningen.

Op het publiek loket omgevingsvergunningen kan u op kaart het overzicht zien van lopende openbare onderzoeken en terinzage gelegde beslissingen.