Gemeente Wingene

Bekendmakingen : Milieueffectrapport (MER): terinzagelegging van de kennisgeving

  • Als burger kunt u tijdens de terinzagelegging van de kennisgeving van het MER, opmerkingen formuleren die betrekking hebben op het onderzoeken van bepaalde milieueffecten. Dat kan via een online inspraakformulier, maar u kunt ook uw opmerkingen bezorgen aan de gemeente of de dienst MER.