Gemeente Wingene

Bekkenbrochure Brugse Polders

In de stroomgebiedbeheerplannen van de Vlaamse Regering staan maatregelen en acties voor de volgende zes jaar om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om ons beter te beschermen tegen overstromingen.

Met onderstaande brochure krijgt u een voorsmaakje van wat u de komende jaren mag verwachten in het bekken van de Brugse Polders. 

Waterbeheerders, rioolbeheerders en andere partners in het integraal waterbeleid zetten hun inspanningen voor een betere waterkwaliteit en minder wateroverlast verder. Stap voor stap werken ze aan een goede watertoestand. Zo herstellen ze de structuur van waterlopen, werken ze vismigratieknelpunten weg, breiden ze het rioleringsstelsel verder uit, voorzien ze in bijkomende overstromingsgebieden, enz. Het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde en de bekkenspecifieke delen geven hierbij de richting aan.

Prioriteiten voor de komende jaren

De waterkwaliteit is de laatste jaren sterk verbeterd, maar de goede toestand wordt nog in geen enkele waterloop bereikt. In het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021 voor de Schelde zijn verschillende aandachtsgebieden aangeduid: de Rivierbeek-Hertsbergebeek in het bekken van de Brugse Polders. Met de juiste inspanningen wil men in deze gebieden de goede toestand bereiken tegen 2027. De bekkensecretariaten brengen alle betrokkenen samen in gebiedsgericht overleg om maatregelen en acties te bundelen en op elkaar af te stemmen om tot een sneller resultaat te komen.

Gepubliceerd op  di 18 apr 2017