Gemeente Wingene

Belasting op het ontbreken van autostaanplaatsen bij woonprojecten

Goedkeuring gemeenteraad: 16/12/2019
Publicatie: 20/12/2019


Beschrijving

Voor het aanslagjaar 2020 wordt een belasting geheven in geval niet is of kan worden voldaan aan de verplichtingen inzake het voorzien van autostaanplaatsen bij woonprojecten, zoals voorgeschreven in een BPA / RUP, in een stedenbouwkundige, omgevings- of verkavelingsvergunning of in de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van 22 december 2014.

Wie

De belasting is verschuldigd door de houder van een stedenbouwkundige vergunning die:

  1. op grond van deze vergunning niet kan voldoen aan de verplichting om één of meerdere autostaanplaatsen aan te leggen en een ontheffing verkrijgt van de vergunningverlenende overheid voor één of meerdere autostaanplaatsen;
  2. één of meer in zijn stedenbouwkundige vergunning begrepen en reeds aangelegde autostaanplaatsen, naderhand afschaft of zodanig wijzigt dat ze niet meer voldoen aan de stedenbouwkundige vergunning;
  3. één of meer in zijn stedenbouwkundige vergunning begrepen autostaanplaatsen niet heeft aangelegd.

Bedrag

De belasting wordt vastgesteld op 10.000 euro per ontbrekende of niet behouden autostaanplaats.

Procedure en formulieren

De vaststelling van het ontbreken van de autostaanplaatsen gebeurt als volgt:

  1. op basis van de afgeleverde stedenbouwkundige vergunning waarin aantal ontbrekende parkeerplaatsen is vastgelegd
  2. een plaatsbezoek waarbij het aantal ontbrekende en/of geschrapte parkeerplaatsen in een proces-verbaal wordt vastgesteld.