Gemeente Wingene

Belasting op tweede verblijven

Goedkeuring gemeenteraad: 16/12/2019
Publicatie: 20/12/2019


Beschrijving

Voor het aanslagjaar 2020 wordt een belasting geheven op tweede verblijven op het grondgebied van de gemeente Wingene.

Wie

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het tweede verblijf.

Bedrag

De belasting, per jaar en per tweede verblijf, wordt vastgesteld op:

  • 400 euro in een zone voor verblijfsrecreatie, een zone voor recreatief wonen of een zone voor residentieel recreatief wonen.
  • 400 euro in de andere bestemmingszones met een bebouwd grondoppervlak tot en met 80m², alle bouwconstructies inbegrepen.
  • 700 euro in de andere bestemmingszones met een bebouwd grondoppervlak groter dan 80m² en kleiner dan 150 m², alle bouwconstructies inbegrepen.
  • 1.000 euro in de andere bestemmingszones met een bebouwd grondoppervlak vanaf 150m², alle bouwconstructies inbegrepen.

Procedure en formulieren

De eigenaar bezorgt het aangifteformulier jaarlijks aan de gemeente.

  • via het online aangifteformulier op www.wingene.be
  • met het aangifteformulier aangetekend per post naar Oude Bruggestraat 13, 8750 Wingene