Gemeente Wingene

Bewaking en security

Voor grote(re) fuiven, concerten en optredens moet je als organisator toezicht voorzien. 

We bevelen volgende inzet van bewakingsagenten en vrijwillige stewards aan:

  • 1 vrijwillige steward of fuifbuddie per 150 aanwezigen
  • Vanaf 1000 aanwezigen schakel je een bewakingsfirma in met 1 bewakingsagent per 250 aanwezigen 

Voorwaarden

De wet van de private en bijzondere veiligheid voorziet drie mogelijkheden om toezicht te voorzien:

1) Je werkt met vrijwilligers

Enkel personen die een band hebben met de organisatie (bijvoorbeeld ouders) mogen ingeschakeld worden als vrijwillig veiligheids- of bewakingsmedewerker. Daarnaast moeten ze aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • ze worden niet betaald
  • ze zijn minstens 18 jaar 
  • ze mogen maximaal 4 keer per jaar deze taak opnemen
  • de verantwoordelijke van deze veiligheids- of bewakingsmedewerkers is minimaal 21 jaar 

Via het centraal meldingsformulier geef je een lijst door van de vrijwilligers die je zal inzetten (met naam, voornaam, adres, geboortedatum, rijksregisternummer, beroep). Dit formulier is ook in tweevoud op het evenement aanwezig. 

2) Je werkt met een vergunde bewakingsonderneming

Via het centraal meldingsformulier worden alle gegevens (vergunningsnummer, adres, gegevens verantwoordelijke, namenlijst stewards...) van de bewakingsonderneming doorgegeven. De overeenkomst die je met de firma afsluit is ook in tweevoud (origineel en kopie) op het evenement aanwezig. Je bewaart deze overeenkomst voor minstens twee maanden. 

Opgelet! De bewakingsonderneming kan geen opdrachten uitvoeren op de openbare weg, tenzij in een afgesloten zone en op voorwaarde dat de bewaking is aangegeven met het wettelijk voorzien pictogram (Vigilis). 

3) Je maakt een combinatie van de twee bovenstaande opties

Procedure

De melding verloopt via de algemene aanvraag voor evenementen.