Gemeente Wingene

Security

Voor occasionele dansgelegenheden, festivals, fuiven en optredens moet je als organisator zorgen voor toezicht. De wet van de private en bijzondere veiligheid voorziet drie mogelijkheden:

  • Je werkt met professionele bewaking.
  • Je werkt met vrijwillige bewaking.
  • Je maakt een combinatie van de twee bovenstaande opties.

PROFESSIONELE BEWAKING

Schakel je een professionele bewakingsonderneming in op jouw evenement, geef dan bij het aanvragen van je evenement de bedrijfsnaam van de onderneming door, samen met het aantal professionele bewakingsagenten dat ingezet zal worden. De overeenkomst die je met de firma afsluit, neem je best ook in tweevoud (origineel en kopie) mee naar jouw evenement. Je bewaart deze overeenkomst voor minstens twee maanden.

Opgelet!
De bewakingsonderneming kan geen opdrachten uitvoeren op de openbare weg, tenzij in een afgesloten zone en op voorwaarde dat de bewaking is aangegeven met het wettelijk voorzien pictogram (Vigilis).

VRIJWILLIGE BEWAKING

Het organiseren en uitvoeren van bewakingsactiviteiten is in principe vergunningsplichtig. Nu voorziet de wetgeving op deze vergunningsplicht één uitzondering die het voor verenigingen mogelijk maakt om ook vrijwillige stewards in te zetten op hun evenement, namelijk het “vereniging-/uitzonderingsregime”.

Opgepast! Als vereniging kan je enkel beroep doen op het uitzonderingsregime wanneer je voldoet aan de volgende drie hoofdvoorwaarden:

  1. De organiserende vereniging beoogt geen winstoogmerk (bv. jeugd- en sportverenigingen) en streeft een ander doel na dan de organisatie of het faciliteren van evenementen.
  2. Het gaat om een evenement of een occasionele dansgelegenheid (bv. fuif).
  3. De personen die voor bewakingsactiviteiten worden ingezet zijn leden van de organiserende vereniging (of hebben een effectieve en aanwijsbare band), die als het ware onder de vorm van interne bewakingsdienst (m.a.w. ten eigen behoeve) optreden.

Voldoe je als organisator aan deze voorwaarden? Je kan toestemming vragen aan de burgemeester om vrijwillige bewaking in te zetten aan de hand van het formulier dat je tijdens het invullen van de aanvraag van je evenement kan downloaden.

Procedure

De melding verloopt via de algemene aanvraag voor evenementen.