Gemeente Wingene

Bijzondere plannen van aanleg (BPA's)

Bijzondere plannen van aanleg (BPA's) zijn gemeentelijke plannen die de bestemmingen van het gewestplan kunnen detailleren. Sinds 2012 worden geen BPA's meer opgemaakt. Via het geoloket van de gemeente kan je nagaan welke plannen van toepassing zijn op welk perceel. Je kan er ook doorklikken naar het plan en de stedenbouwkundige voorschriften.

Meer info

BPA Pannaershoek
dd. 21/06/2007

BPA Sportcentrum Uitbreiding
dd. 2/05/2005

BPA 't Hof van Wingene
dd. 28/05/2003

BPA Veldbeek
dd. 26/03/2002

BPA Sportcentrum
dd. 20/12/2001

BPA De Koker - Galgenstraat
dd. 29/11/2000

BPA Wijk De Hille
dd. 15/09/2000

BPA Ambachtelijke Zone Yoobeek Uitbreiding
dd. 15/03/2000

BPA Binnengebied H. Sacramentstraat - Kaplotestraat en Zandbergstraat
dd. 3/08/1998

BPA Bruggestraat
dd. 3/08/1998

BPA Ambachtelijke Zone Yoobeek
dd. 27/01/1993

BPA Lentakkermolen
dd. 19/05/1992

Sectorale BPA's

Sectoraal BPA Zonevreemde Activiteiten Fase I - herziening 1/11 - 1/29
dd. 16/12/2002

Sectoraal BPA Zonevreemde Activiteiten Fase I - herziening 1/24
dd. 22/06/2004

Sectoraal BPA Zonevreemde Activiteiten Fase I - herziening
dd. 26/06/2007

Sectoraal BPA Zonevreemde Activiteiten Fase II
dd. 19/09/2000

Sectoraal BPA Zonevreemde Activiteiten Fase III
dd. 10/04/2002

Sectoraal BPA Zonevreemde Activiteiten Fase IV
dd. 28/08/2006

Sectoraal BPA Zonevreemde Activiteiten Fase V
dd. 18/12/2007