Gemeente Wingene

Gezocht: kopakkers of rijpaden voor bloemenmengsel

Inagro is op zoek naar nieuwe, gemakkelijk inpasbare praktijken om wilde bestuivers te ondersteunen in het landbouwlandschap. Daarom gaat Inagro binnen het project Kruisbestuivers na of er potentieel is om werkgangen, oogstgangen, spuitgangen of kopakkers in te zaaien met een bloemenmengsel dat bestaat uit 60% grassen en 40% -vooral vlinderbloemige- bloemen. Een eerste test liep al in 2020 in wortelen, preiĀ en bloemkolen.

Dit jaar wil Inagro de test opnieuw uitvoeren in wortelen, prei, witloof of andere teelten die met kopakkers of onbeteelde gangen werken en die een lang groeiseizoen hebben. Het zaad wordt vanuit het project aangeleverd, en ook het inzaaien kan door Inagro gebeuren.

Ben je bereid om mee te werken? Contacteer Thomas Van Loo (thomas.vanloo@inagro.be) of Kim De Bus (kim.debus@inagro.be).