Gemeente Wingene

Bloemenmengsels in rijpaden, oogstgangen of spuitgangen

Gezocht: akkers om rijpaden in te zaaien met bloemenmengsels

Binnen het project kruisbestuivers willen we inzetten op het uittesten van enkele bijvriendelijke teelttechnische landbouwpraktijken waarbij we op een relatief eenvoudige manier een groter nectar aanbod voor hommels, solitaire bijen en natuurlijke vijanden willen realiseren.

We kiezen hierbij voor teelten die relatief vaak voorkomen in het werkingsgebied van het project, nl bloemkool, courgette, prei en wortelen. De praktische uitwerking gebeurt door het inzaaien van een éénjarig bloemenrijk mengsel in spuitgangen, oogstgangen of niet-ingezaaide kopakkers.

Het mengsel is – naast bevorderend voor hommels, solitaire bijen en natuurlijke vijanden – ook zo samengesteld dat het afgestemd is op de teelten (bv koolachtigen zijn vermeden). Het grootste aandeel bestaat uit gras met de bedoeling om een stevige zode te kunnen vormen om enerzijds erosie tegen te gaan maar anderzijds ook omdat het bestand moet zijn tegen veelvuldig overrijden tijdens de verschillende teeltbehandelingen. Bovendien houdt dit het mengsel vooral ook betaalbaar.

Werkwijze

Inagro voorziet gratis zaaigoed en zorgt voor het inzaaien zelf van:

 • 6 percelen met rijpaden, oogstgangen of spuitgangen (bloemkolen, courgette of prei):
  • Telkens 3 gangen van 3 m breed en 100 m lang
 • 1 niet-ingezaaide kopakker (vb. wortelen)
  • Oppervlakte: 10 m x 100 m

Inagro zal de ontwikkeling van de mengsels visueel opvolgen. Na afloop kan het ingezaaide mengsel gewoon behandeld of/en ondergeploegd worden.

Samenstelling mengsel

 • rood zwenkgras (30%)
 • Engels raaigras (30%)
 • korenbloem (3%)
 • boekweit (6%)
 • luzerne (2%)
 • inkarnaatklaver (5%)
 • koriander (2%)
 • bonte wikke (5%)
 • voederwikke (5%)
 • groot akkerscherm (1%)
 • dille (1%)
 • witte klaver (7%)
 • rode klaver (3%)

Zaaidichtheid: 3g/m²

Bloemkoolpercelen

Voor 2020 kiezen we voor het inzaaien van percelen met tweede vrucht bloemkolen, ten laatste begin augustus, liever nog in juli. Op het moment dat de bloemkolen geplant worden, zullen ook de spuit- en oogstgangen ingezaaid worden. Het is belangrijk dat het mengsel snel genoeg tot bloei kan komen tijdens de relatief korte groeiperiode.

Op de stroken waar de wielen passeren zullen bloemen niet goed tot ontwikkeling zullen komen, maar het gras hopelijk wel. Op de strook tussen de wielen zullen de bloemen wel tot ontwikkeling kunnen komen. Het is pas naar het einde van de teelt toe dat er echt veel in de gangen gereden wordt.

Courgettepercelen

Courgettes staan van half mei tot begin juli / eind augustus op het veld. Ook als er meerdere vruchten worden gezet op latere plantdata, kunnen er bloemenmengsels ingezaaid worden. De teelt staat vrij lang op het veld, er is dus een vrij grote potentiële effectiviteit.

Op de stroken waar de wielen passeren zullen bloemen niet goed tot ontwikkeling zullen komen, maar het gras hopelijk wel. Op de strook tussen de wielen zullen de bloemen wel tot ontwikkeling kunnen komen. Na een paar weken wordt er al bijna dagelijks in de gangen gereden. 

Preipercelen

We zijn op zoek naar percelen waar er stroken ‘over’ blijven om het mengsel in te zaaien (soms wordt de eerste werkgang aan de rand van een preiperceel niet beplant zodat men in het najaar daar kan starten met de oogstmachine). 

Het planten van prei gebeurt vanaf begin mei en de teelt blijft tot september - november op het veld staan. Deze gangen blijven heel lang staan, dus de potentiële effectiviteit is groot.

Kopakker

We zijn op zoek naar percelen waar de kopakker niet ook ingezaaid wordt met de teelt (bv. bij wortelen, maar andere teelten zijn ook mogelijk). Aangezien de teelt lang op het veld staat, is de potentiële effectiviteit groot.

Op de stroken waar de wielen passeren zullen bloemen niet goed tot ontwikkeling zullen komen, maar het gras hopelijk wel. Op de strook tussen de wielen zullen de bloemen wel tot ontwikkeling kunnen komen. 

Meer informatie?

Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Thomas Vanloo van Inagro (thomas.vanloo@inagro.be of 051 27 32 32).