Gemeente Wingene

Brandveiligheid en geluidsnormen

Om de brandveiligheid te garanderen en de verkeershinder en geluidsoverlast tot een aanvaardbaar niveau te beperken, legt de gemeente strikte voorwaarden op aan iedereen die een 'publiek toegankelijke gelegenheidsmanifestie' in een tent, loods of in open lucht organiseert.

Voorbeelden van een publiek toegankelijke gelegenheidsmanifestie zijn fuiven, muzikale optredens en eetfestijnen.

Procedure

U moet schriftelijke toestemming vragen aan het college van burgemeester en schepenen.

Uitzonderingen

Feesten op privaat domein die enkel toegankelijk zijn met een persoonlijke uitnodiging moeten geen toestemming vragen.