Gemeente Wingene

Bruggestraat Zwevezele

Update 18 juni: de werken in de Bruggestraat zijn intussen afgerond. 

Wat, waar en waarom? 

Vanaf 25 mei 2021 tot 18 juni voert een aannemer in opdracht van Agentschap Wegen en Verkeer werken uit in de omgeving van de kerk in Zwevezele. 

De werken bestaan uit verschillende onderdelen:

  • In de Bruggestraat wordt ter hoogte van de kerk een rolstoeltoegankelijk bushalte aangelegd. 
  • Tegelijkertijd wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de asfaltverharding in de Bruggestraat tussen het Marktplein en de Rickvoetweg te vernieuwen.
  • Ook de verkeersdrempel wordt vernieuwd en de kinderkopjes worden vervangen door verharding in uitgewassen beton.

Fasering en hinder per fase? 

Fase 1

Waar?

Er wordt gewerkt in de Bruggestraat ter hoogte van de kerk vanaf de Kerkstraat tot aan het Marktplein.

Wanneer?

De eerste fase wordt opgestart op dinsdag 25 mei en duurt - zonder onvoorziene omstandigheden - tot vrijdag 18 juni. In deze periode zit de nodige uithardingstijd van het beton inbegrepen.

Verkeershinder?

Tijdens deze werken is het noodzakelijk om de Bruggestraat tussen de Kerkstraat en het Marktplein af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Zo heeft de aannemer voldoende plaats om de werken vlot en veilig uit te voeren en kan het beton uitharden. 

Lokaal verkeer 

Het plaatselijke autoverkeer volgt een beperkte omleiding via de Kerkstraat. In deze straat wordt het eenrichtingsverkeer tijdelijk omgedraaid. 

Doorgaand verkeer

Voor doorgaand verkeer wordt er een omleiding via de Yzerbergstraat-Heulstraat-Driekavenstraat-Ricksteenweg voorzien.

Vrachtverkeer 

Het vrachtverkeer volgt een omleiding via de N35 en de Koolskampstraat.

Bussen van De Lijn

De bussen van De Lijn rijden via de Heulstraat richting Zwevezele en dat zorgt voor een impact op Lijn 22 en de haltes Vierwegen, Tramstation en Dorp.

  • Bus Lichtervelde-Torhout: haltes Vierwegen, Tramstation en Dorp worden tijdelijk niet bediend. Kasteelstraat is de dichtste halte. 
  • Bus naar Roeselare: haltes Vierwegen en Tramstation worden tijdelijk niet bediend. Halte Dorp wordt wel bediend.

In bijlage kan men de info terugvinden.

Impact op handelszaken

Alle handelaars in de buurt blijven bereikbaar

Fase 2

Waar?

Er wordt gewerkt in de Bruggestraat, vanaf het kruispunt met de Rickvoetweg tot aan de nieuwe bushalte. Op het kruispunt met de Rickvoetweg zelf wordt niet gewerkt.

Wanneer?

Deze werken zijn intussen afgerond

Verkeershinder? 

Voor de algemene omleidingen is de verkeershinder gelijkaardig aan fase 1 (zie hierboven). Enkel voor lokaal verkeer is er ten opzichte van deze situatie een aanpassing noodzakelijk. 

Lokaal verkeer

Doorgaand plaatselijk verkeer via de Kerkstraat is tijdens deze werken niet mogelijk. In de Bruggestraat wordt tweerichtingsverkeer ingevoerd vanaf de Rickvoetweg tot aan de Ruddervoordestraat.

VOOR OMWONENDEN

De aannemer die werkt in opdracht van Agentschap Wegen en Verkeer is verantwoordelijk voor de communicatie naar de buurtbewoners. Als gemeente ondersteunen we door deze webpagina aan te vullen en te actualiseren en de brieven voor de bewoners na te kijken. 

WIE VOERT DE WERKEN UIT? 

Aannemer Tibergyn NV staat in voor de werken en de communicatie over de werken. 

Bij vragen of opmerkingen kan je tijdens de kantooruren contact opnemen met:

Meer info?

Ook op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer kan je meer info over de werken terugvinden.