Gemeente Wingene

Budget 2018: verder investeren in het publiek domein, sport, jeugd, mobiliteit, welzijn en duurzaamheid

De gemeenteraad van Wingene keurde op 18 december het budget voor komend jaar goed. Wingene blijft een financieel gezonde gemeente met een schuldgraad per inwoner die de helft lager ligt dan het Vlaamse gemiddelde.

Het gemeentebestuur van Wingene heeft voor 2018 weer heel wat ambities. In de gemeenteraad van 18 december werden de budgetten voor deze plannen goedgekeurd. Opmerkelijk is dat de schuldgraad van de gemeente, het OCMW en het AGB samen ook dit jaar daalde tot 741,51 euro per inwoner. Ter vergelijking: in 2015 was de gemiddelde schuld van Vlaamse gemeenten en OCMW’s 1.519 euro per inwoner.

Het grootste aandeel van het budget is voorbehouden voor de werken in Wildenburg en de dorpskernvernieuwing van Sint-Jan. Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer en Aquafin pakt de gemeente de omgeving van de Beernemsteenweg aan. Met het nieuwe fietspad – langs beide zijden van de weg – wordt de verbinding tussen het centrum van de gemeente en Wildenburg fietsveiliger. Het totale budget voor de herinrichting van de doortocht, de aanleg van fietspaden, de vernieuwing van de wegen en het voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel bedraagt 12.295.000 euro. In de dorpskern van Sint-Jan staat, in samenwerking met Aquafin, het vergroenen van de openbare ruimte, een nieuw wegdek in de Balgerhoekstraat en een riolering met gescheiden afvoer voor vuil water en regenwater op de planning. Het plein aan de kinderopvang wordt multifunctioneel gemaakt. De gemeente en Aquafin voorzien hiervoor samen 3.750.000 euro.

De gemeente en provincie West-Vlaanderen werken samen om tussen de Ruiseledesteenweg en de Hoogweg een bufferbekken aan te leggen met een oppervlakte van drie hectare. Dit zal zich situeren op de OCMW-gronden, ter hoogte van het samenvloeien van de Ringbeek en de Steenbeek, achter het voormalige rusthuis Sint-Amand. In 2018 wordt eveneens de vergunningsaanvraag en de aanbesteding verwacht van een nieuw bufferbekken langs de Willemstraat. Deze structurele en preventieve maatregelen moeten wateroverlast door extreme weersomstandigheden voorkomen.

In 2018 plant de gemeente de aankoop van loodsen op het bedrijventerrein de Verrekijker als opslagruimte voor de technische dienst voor 380.000 euro. Ook wordt 250.000 euro voorzien voor de uitbreiding van het brandweerarsenaal in Zwevezele, 100.000 euro voor de vervanging van de verlichting van het hoofdvoetbalterrein in Wingene en 165.000 euro voor het gedeeltelijk renoveren en vernieuwen van het aanbod van het recreatiebad de Alk. Verder zal er 200.000 euro geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie in de gemeentelijke gebouwen en komt er een premiestelsel voor betaalbaar wonen in energiebesparende maatregelen voor huurwoningen.

Veel aandacht gaat in 2018 uit naar het klantvriendelijk herorganiseren van de dienstverlening en het uitbreiden van het digitaal aanbod aan diensten en producten. Om de infrastructuur hierop aan te passen, doet de gemeente mee met de ontwerpwedstrijd van de Vlaamse bouwmeester en wordt de architect voor het ontwerp van het vrijetijdscentrum en het gemeentehuis nog in 2018 aangesteld. Daarnaast zal er publieke wifi komen in de openbare ruimtes en gebouwen.

Het gemeentebestuur maakt in 2018 ook een prioriteit van een kindvriendelijke en veilige gemeente. Daarom wordt er nog eens 150.000 euro geïnvesteerd in de aanleg van speelpleinen in de wijken en scholen van zowel Wingene als Zwevezele. Er wordt 50.000 euro voorzien om een veilige schoolomgeving te creëren aan de hand van een uitgewerkt fietsbeleid en geïntegreerde visie op mobiliteit. Samen met de scholen zal het concept van ‘brede school’ verder ontwikkeld worden, waarbij schoolinfrastructuur complementair gebruikt wordt voor bijvoorbeeld opvang. Zo investeert de gemeente 500.000 euro in de nieuwe kinderopvang bij de kleuterschool De Vlieger in Zwevezele. Tenslotte zal het OCMW het Huis van het Kind oprichten en wordt de brugfigurenwerking verder gezet om de hulp- en dienstverlening naar (kwetsbare) gezinnen voort te zetten en uit te breiden. Tevens uit het OCMW de ambitie om meer (kwetsbare) inwoners gebruik te laten maken van lokaal dienstencentrum (LDC) Geselle in Wingene en wordt een bijkomend antennepunt van het LDC in het nieuwe woonzorgcentrum (WZC) Maria Te Ruste te Zwevezele voorzien.

Gepubliceerd op  wo 20 dec 2017