Gemeente Wingene

Tijdelijke opheffing captatieverbod van cruciaal belang voor onze landbouwers

Door het wisselvallige weer en de felle onweersbuien van de afgelopen dagen heeft gouverneur Carl Decaluwé beslist om het captatieverbod dat in de provincie van kracht was tijdelijk op te heffen. Voor de landbouwers in de Wingene biedt dit mogelijkheden om een broodnodige reserve aan te leggen.

Op 20 mei voerde de gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé na een langdurige periode van droogte een captatieverbod in voor verschillende onbevaarbare waterlopen in de provincie. “Door dit captatieverbod konden onze land- en tuinbouwers het water uit de waterlopen in onze gemeente niet langer benutten, ondanks de grote waterbehoefte voor de gewassen”, zegt Hedwig Kerckhove, schepen van Land- en Tuinbouw. “Een harde dobber aangezien de bedrijfseigen watervoorraden op dat moment al grotendeels opgebruikt waren.”


Unieke kans om watervoorraden aan te vullen

De afgelopen dagen viel verspreid over West-Vlaanderen gemiddeld 30 liter water per vierkante meter. “Daarmee is het opgebouwde neerslagtekort door de lange droogte zeker niet weggewerkt. Het water dringt immers niet snel genoeg in de harde, droge bodem”, legt schepen Hedwig Kerckhove uit. De welgekomen regen zorgde ervoor dat het waterpeil in de waterlopen opnieuw gestegen is. Ook het streefpeil van de IJzer is opnieuw met 22 centimeter overschreden. “In normale omstandigheden betekent dit dat het overtollige water in zee wordt geloosd. Daarom heb ik de provinciale diensten gecontacteerd om een mogelijke tijdelijke opheffing van het captatieverbod te overwegen.”

Schepen Hedwig Kerckhove is bijzonder verheugd dat de gouverneur ingegaan is op zijn vraag. “Volgende week wordt opnieuw zomers weer voorspeld. Met de aankomende hitte in zicht worden wellicht snel nieuwe beperkingen opgelegd. Een tijdelijke opheffing van het captatieverbod biedt onze land- en tuinbouwers tijdelijk de mogelijkheid om hun strategische watervoorraden terug aan te vullen.”

Inzetten op spaar- en bufferbekkens om het goud van de toekomst te bergen

Op korte termijn worden de Vlaamse bekkenbeheerplannen geactualiseerd. De gemeente pleitte hiervoor bij het bekkenbestuur van de Brugse Polders om nog meer in te zetten op bijkomende spaar- en bufferbekkens en het versneld initiëren van slimme stuwen. Een stuw is een waterbouwkundige constructie die het waterpeil van een beek of rivier kan beïnvloeden. “Er blijft nood aan structurele waterberging. Water is immers het goud van de toekomst voor iedereen en de kunst is om er op het juiste moment voldoende, niet te veel en niet te weinig, beschikbaar te hebben en dan nog van een zo’n goed mogelijke kwaliteit”, aldus schepen Kerckhove.

Momenteel kunnen landbouwers in onze gemeente water capteren uit het bufferbekken op Hille-Zuid. Volgend jaar start de provincie ook het vergunningsdossier op voor de aanleg van een bijkomend bufferbekken aan de Willemstraat. Dit bekken zal ook kunnen gebruikt worden als spaarbekken, waardoor plaatselijke landbouwers bijkomend water ter beschikking zullen hebben in droge periodes.

Wateroverlast aanpakken

Intussen verliest de gemeente ook de overstromingsgevoelige gebieden niet uit het oog. Langs de Ringbeek werd in het verleden meermaals wateroverlast vastgesteld ter hoogte van de kruisingen met de Beernemstraat en de Ruiseledesteenweg. In samenwerking met de gemeente werkte de provincie een aantal beschermingsmaatregelen uit om de wateroverlast in de toekomst te beperken. “De belangrijkste is de aanleg van een bufferbekken op de voormalige OCMW-gronden ter hoogte van de Hoogweg. Het openbaar onderzoek van de vergunningsaanvraag is momenteel lopende en de graafwerken op het terrein in functie van het archeologisch onderzoek zijn volop bezig”, besluit burgemeester Hendrik Verkest.

Het politiebesluit van gouverneur vind je hier..

Gepubliceerd op  vr 19 jun 2020