Gemeente Wingene

Centrumstraten Zwevezele

Wat?

Onze gemeente stelde eind 2022 het studiebureau Jonckheere aan om onderzoek te voeren naar de huidige toestand en toekomstvisie qua inrichting in het centrumgebied. We willen ons vooral focussen op vergroening en de riolering van de centrumstraten. Daarnaast blijven de (verkeers-)functies van deze wegen prioritair. Het hoofddoel van de studie was om alles correct te budgetteren en te bekijken wat mogelijk is.

De ondergrondse hoofdriolering en bovenbouw is ondertussen in kaart gebracht en het studiebureau is volop bezig met de ontwerpplannen. 

Op basis van de financieel-economische analyse van dit project werd beslist de eerste fase van deze werken, de Processiestraat, op korte termijn verder uit te werken. Voor de andere fase, de Berkenlaan, Beukenlaan, Eikenhof en Kastanjelaan (met stukje Schoolstraat) wordt een subsidieaanvraag gericht aan de VMM.

Eerste fase - (deel) Processiestraat 

Het stuk Processiestraat van de Krekelstraat tot de Tramstraat is een straat met vele gezichten. Verkeerskundig heeft deze een belangrijke ontsluitingsfunctie voor de achterliggende wijk(en) en is dit een wandel- en fietsas. Dit op het terrein vertalen gebeurde in het verleden simpelweg door een betonweg aan te leggen. Bovengronds zien we nog de nodige nutsleidingen (laagspanning, telecom) en ondergronds tenslotte is de oude gemengde riolering aan vervanging toe.

Op 5 maart 2024 werd tijdens het infomoment voor de bewoners en eigenaars van dit gedeelte het ontwerpplan voorgesteld. Ook de noodzakelijke rioleringswerken op het eigen terrein en een klassiek verloop van een rioleringswerk werden uit de doeken gedaan.

De opzet van het nieuwe plan is driedelig:

  1. Een globale herinrichting van de huidige straat van rooilijn tot rooilijn.
    De wegenis voldoet namelijk niet aan wat we voor ogen hebben voor een centrumstraat.
  2. Een noodzakelijk herstel van de bestaande riolering, die vervangen zal worden door een nieuw gescheiden stelsel.
  3. We willen van de gelegenheid gebruikmaken om het straatbeeld op te waarderen met een groene toets en waterinfiltratie.

Er wordt voorgesteld een vier meter brede comfortabele verharding voorzien (2 x 30 cm platte goot + 3,4 meter asfalt) dat functioneert als voet- en fietspad (beide richtingen) en gemotoriseerd éénrichtingsverkeer vanaf de Krekelstraat naar de Tramstraat toelaat.

Per woning wordt de oprit in grasbetonstrips voorzien, waarin een meter breed volledig dicht pad aanwezig is om kleine wieltjes of hakken zeker niet te hinderen. Op enkele plaatsen voorzien we een plantvak met boom die (nogal ruim) op het plan getekend staan.

Kortom, we willen een centrumstraat 2.0 aanbieden.

Info

Het ontwerpplan van de Processiestraat wordt in bijlage aan deze webpagina toegevoegd. Opmerkingen kunnen steeds overgemaakt worden via: publiekdomein@wingene.be of aan het onthaal van de gemeente schriftelijk afgegeven.

De presentaties van de bewonersvergadering kan je hier terugvinden:

In de loop van de komende maanden worden verdere stappen gezet richting uitvoering, een nieuwe bewonersvergadering volgt hierop.