Gemeente Wingene

Charter Werftransport

De gemeente sloeg de handen in elkaar met Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA en ondertekende het Charter Werftransport. Deze samenwerking draagt bij aan vlot bereikbare, leefbare en veilige schoolomgevingen tijdens bouw- en wegenwerken. Dat houdt onder meer in dat:

  • Alle werftransport in de buurt van scholen wordt tijdens de begin- en de einduren van de schooldag zoveel mogelijk vermeden en tot het strikte minimum beperkt. 
  • Werftransport met tractoren wordt maximaal geweerd uit de bebouwde kom en nabij scholen.
  • Transporten moeten waar mogelijk via de hoofdwegen gebeuren. 
  • Er inspanningen worden gedaan om de werfroutes proper te houden.
  • De lading wordt afgedekt als deze veel stofhinder kan geven.

De Dienst Mobiliteit zorgt voor een actieve communicatie naar de aannemers en bouwbedrijven die in onze gemeente aan de slag zijn.