Gemeente Wingene

Compensatie kosten geannuleerde activiteiten

Deze subsidie is bedoeld voor verenigingen die een grote financiële schade hebben geleden door een plotse annulatie van hun activiteit of evenement terwijl de voorbereidingen voor de geannuleerde activiteit al volop bezig waren.

De annulatie van de activiteit was een rechtstreeks gevolg van plotse beslissingen van de federale, Vlaams of lokale overheid in het kader van de maatregelen naar aanleiding van Covid-19 die voor de organisator onvoorzienbaar was.

De vereniging moet als een goede huisvader aantonen dat door deze beslissingen de activiteit niet kon doorgaan of de organisatie ervan niet kon worden aangepast aan de gewijzigde richtlijnen.

Om van deze subsidies te kunnen genieten, gelden volgende richtlijnen:

 • De volgende activiteiten zijn uitgesloten van subsidiëring:
  • activiteiten die op het ogenblik van de organisatie in strijd waren met de regelgeving en coronarichtlijnen van de federale, Vlaamse en lokale overheid
  • activiteiten die niet gericht zijn op een extern publiek of een groot deel van de leden van de vereniging
  • activiteiten die in strijd zijn met de publieke orde of met de goede zeden
 • Deze pijler vergoedt maximaal 100% van de bewezen kosten, met een minimum van 250 euro en maximum van 2.500 euro.
 • Volgende kosten komen niet in aanmerking voor vergoeding:
  • niet definitief verloren of recupereerbare kosten
  • gederfde inkomsten
  • vermijdbare kosten

De vereniging doet een aanvraag vóór 31 maart 2021 bij voorkeur via het e-loket. Indien de vereniging de aanvraag niet digitaal kan doen, wordt contact opgenomen met de thema-expert.

 • Bij de aanvraag wordt volgende toegevoegd:
  • Bewijsstukken voor de gemaakte kosten die voor terugbetaling ingediend worden
  • Volledig overzicht van alle inkomsten en uitgaven gerelateerd aan de geannuleerde activiteit.