Gemeente Wingene

Compenserende maatregelen

UPDATE van 27 maart: de corona hinderpremie kan worden aangevraagd

Maatregelen op federaal niveau

Tijdelijke werkloosheid en regeling voor betalingen

De federale overheid nam een aantal maatregelen die erop gericht zijn om economische verliezen te beperken, enerzijds door getroffen ondernemingen in staat te stellen hun werknemers tijdelijk werkloos te maken en anderzijds door te voorzien in regelingen voor spreiding, uitstel en vrijstelling van betalingen:

 • Tijdelijke werkloosheid door overmacht
 • Verhoging uitkeringen tijdelijke werkloosheid
 • Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
 • Betalingsplan voor btw
 • Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
 • Betalingsplan voor personenbelasting/vennootschapsbelasting
 • Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
 • Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
 • Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
 • Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten.

Maatregelen op Vlaams niveau

Hinderpremie en andere steunmaatregelen

Om de bedrijven zoveel als mogelijk bij te staan, te ondersteunen en te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen, neemt ook de Vlaamse Regering extra maatregelen.

Volgende maatregelen zijn nog in onderzoek:

 • Bankenoverleg (Febelfin)
 • Schaderegeling

Maatregelen op lokaal niveau

Als gemeente ondersteunen we de ondernemers waar het kan.

De maatregelen met de meeste impact voor de ondernemers liggen op het federale en het Vlaamse niveau. De rol van de gemeente is voornamelijk faciliterend: we zetten in op informatie en communicatie en het promoten lokale initiatieven.

We benadrukken graag nog dat we in Wingene - in tegenstelling tot veel andere steden en gemeenten - algemeen géén lokale bedrijfsbelasting heffen.

Meer info over de gemeentelijke ondersteuning vind je hier.

Meer info?

Rechtsonder vind je de links naar de externe bronnen.