Gemeente Wingene

Compenserende maatregelen

Hieronder vind je algemene maatregelen die voor àlle ondernemers van toepassing zijn.
Specifieke maatregelen voor de land- en tuinbouwsector vind je hier.

UPDATE van 27 juli

Steunmaatregelen – federaal en Vlaams

Corona hinderpremie voor ondernemingen en zelfstandigen die moeten sluiten

Corona compensatiepremie voor ondernemers met zwaar omzetverlies

Corona ondersteuningspremie

Heb je als ondernemer door de beperkende maatregelen van de federale overheid te kampen met een omzetdaling van minstens 60% in de doorstartperiode? Dan kan je ter ondersteuning een premie van € 2.000 aanvragen. Voor wie een bijberoep uitoefent bedraagt de premie € 1.000. Je kan de premie aanvragen tot en met 15 augustusMeer informatie over de corona ondersteuningspremie.

Overige steunmaatregelen

VLAIO, Unizo en VOKA maakten een uitgebreid overzicht van alle mogelijke (Vlaamse en federale) steunmaatregelen voor bedrijven. Sectorale overzichten zijn ook beschikbaar via o.a. Toerisme Vlaanderen, Departement Landbouw & Visserij, …
We verwijzen graag door naar deze infobronnen.
Let op: de modaliteiten i.v.m. de lening die de Vlaamse overheid via PMV wil aanbieden voor de betaling van de handelshuur (mits ook de verhuurder een kwijtschelding doet) zijn nog niet bekend.

Lokale maatregelen

Gemeentelijke ondersteuning tijdens de coronacrisis

De maatregelen met de meeste impact voor de ondernemers liggen op het federale en het Vlaamse niveau. De rol van de gemeente is voornamelijk faciliterend: we zetten in op informatie en communicatie en het promoten lokale initiatieven.

We benadrukken graag nog dat we in Wingene - in tegenstelling tot veel andere steden en gemeenten - algemeen géén lokale bedrijfsbelasting heffen.

Meer info over de gemeentelijke ondersteuning vind je hier.

100-puntenplan voor heropleving van gemeente

In een ambitieus plan schuift het gemeentebestuur 100 concrete acties naar voor om ook de periode na de coronacrisis goed aan te pakken en de herlancering voor te bereiden, waarbinnen de economische herlancering één van de vier pijlers vormt.

100 punten voor de herlancering van Wingene na de coronacrisis