Gemeente Wingene

Het sociaal huis rolt de lokale consumptiebon uit

De coronacrisis heeft heel wat mensen getroffen op financieel, materieel, psychologisch en sociaal vlak. Naast de reeds genomen maatregelen vanuit de verschillende regeringen komt er vanaf 1 november ook nog de lokale consumptiebon bij.

De lokale consumptiebon is een sociale maatregel die uitgerold wordt vanuit het OCMW van Wingene waarbij de doelgroepen lokaal bepaald worden. Het OCMW van Wingene koos voor vier doelgroepen die in andere maatregelen nog niet opgenomen waren.

Voor wie? 

Het gaat specifiek om:

  • personen in budgetbeheer bij het OCMW
  • gezinnen in begeleiding bij de brugfiguren die minstens 5 punten scoren op de armoedesignalenlijst
  • gezinnen die tijdens het jaar 2020 via het OCMW begeleid werden in het kader van de LAC-zittingen Watergroep en Fluvius
  • personen die een invaliditeitsuitkering ontvangen van de mutualiteit

Alle rechthebbenden worden rechtstreeks door het OCMW gecontacteerd in verband met hun recht op een consumptiebon, behalve de personen die langdurig ziek zijn. “Van deze mensen hebben wij de persoonlijke gegevens niet omwille van de privacywetgeving en werken wij samen met de mutualiteiten om deze doelgroep toch te bereiken”, zegt schepen van Welzijn, Tom Braet. Ook via deze oproep probeert het sociaal huis zoveel mogelijk rechthebbende te bereiken.

De consumptiebon bedraagt 25 euro en kan besteed worden bij de lokale handelaars die aangesloten zijn bij het online platform Gift2Give. De bonnen zijn geldig vanaf 1 november 2020 tot en met 30 november 2021.

Denk je recht te hebben op een consumptiebon?

Dan kan je deze komen afhalen in het sociaal huis van Wingene tussen 1 november en 28 februari 2021. Voor mensen met een invaliditeitsuitkering vragen we een attest voor te leggen van de mutualiteit waaruit blijkt dat op het moment van de aanvraag er een lopend recht is op de uitkering. Het attest mag op het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan 1 maand.


Het loket van het sociaal huis (Marktplein 5, 8750 Zwevezele) is elke voormiddag open van 9 tot 12 uur, behalve op woensdagvoormiddag. Op woensdagvoormiddag is er tussen 8.30 en 12 uur zitdag in het gemeentehuis, Oude Bruggestraat 13 te Wingene.

Opgelet: de consumptiebonnen worden uitgereikt op gezinsniveau. Als er meerdere gezinsleden op het adres tot de doelgroep behoren, dan wordt er slechts 1 consumptiebon uitgereikt op basis het adres.

Heb je nog vragen of opmerkingen?

Dan kan je steeds terecht bij de medewerkers van het sociaal huis op het nummer 051 61 07 20 of het e-mailadres socialedienst@wingene.be

Gepubliceerd op  ma 26 okt 2020