Gemeente Wingene

Aanpassing beroepstermijn en startdatum omgevingsvergunningen

De corona-maatregelen hebben ook een impact op de procedure van omgevingsvergunningsaanvragen. In het bijzonder was het door de maatregelen niet langer wenselijk om burgers naar het gemeentehuis te laten komen om hun inzage te verlenen in dossiers

Daarom stelde de Vlaamse regering op 20 maart 2020 de civiele noodsituatie vast, en werd op 24 maart beslist om tijdelijk aanpassingen te doen aan de procedure voor omgevingsvergunningsaanvragen.

Hieronder vind je een algemene toelichting en een overzicht van de betrokken dossiers.
Heb je zelf een dossier dat onder de nieuwe regeling valt, dan word je door ons nog gecontacteerd.

Beslissingen - beroepstermijn - start van de werken

Normaal is er een termijn van 30 dagen na de bekendmaking van de beslissing waarbinnen derden in beroep kunnen gaan tegen de beslissing. Deze termijn is ook voor jou als vergunninghouder belangrijk omdat je pas 5 dagen nadien mag starten met de uitvoering van de werken.

Door de corona-maatregelen kon het publiek de beslissing niet (voldoende) komen inkijken op het gemeentehuis. Daarom besliste de Vlaamse Regering beslist om alle beroepstermijnen met 30 dagen te verlengen. Ook de datum vanaf wanneer je ten vroegste mag starten met de uitvoering van de werken verschuift daardoor. 

Hieronder zetten we een overzicht van de betrokken dossiers met de nieuwe einddata van de beroepstermijnen en de bijhorende data waarop gestart kan worden met de werken. 

Inzage gebeurt op afspraak. Maak hier een afspraak (vanaf dinsdag namiddag 28/04).

UPDATE van 7 mei 2020: definitieve data.

Dossiernummer Locatie
Omschrijving
Nieuw einde beroepstermijn Nieuwe vroegste startdatum
O/2019/353
OMV_2019113992
Stampkotmolenstraat 12
het uitbreiden van melkveestal, bouwen stal met overdekte mestvaalt en loods en het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een rundveehouderij
11/05/2020 17/05/2020
O/2019/386
OMV_2019143141
Vusakkerstraat 1
het exploiteren van een rundveebedrijf
4/05/2020 10/05/2020
O/2019/388
OMV_2019147926
Heilig Sacramentstraat 65
het bijstellen van verkaveling - wijzigen van de locatie voor lot bestemd voor elektriciteitscabine
11/05/2020 17/05/2020
O/2019/396
OMV_2019150292
Ruddervoordestraat 1A
het plaatsen van een houten omheining
11/05/2020 n.v.t.
O/2019/412
OMV_2019152993
Ruiseledesteenweg 4
het aansluiten van overloop infiltratie op steenbeek
4/05/2020 10/05/2020
O/2019/428
OMV_2019160435
Vannekenstraat 31
het uitvoeren van een gedeeltelijke functiewijziging naar horeca-inrichting
27/04/2020 n.v.t.
O/2019/432
OMV_2019160925
Beernemsteenweg 62
het aanleggen van parkeerplaats
4/05/2020 10/05/2020
O/2019/434
OMV_2019156793
Sint-Jozefstraat 7A
het heraanleggen van speelplaats en plaatsen van een luifel
18/05/2020 24/05/2020
O/2019/437
OMV_2019159033
Hazelnotedreef 42
het bouwen van een woning
4/05/2020 10/05/2020
O/2019/438
OMV_2019162067
Pastorijstraat 87
het verbouwen van bestaande woning met aanbouwen
11/05/2020 17/05/2020
O/2020/27
OMV_2020012816
Keukelstraat 60
het bouwen van een garage na slopen
27/04/2020 3/05/2020
O/2020/29
OMV_2020012567
Kortstraat 2
het uitbreiden woning
18/05/2020 24/05/2020
O/2020/30
OMV_2020013801
Laurierstraat 3
het aanleggen van parkeerplaats
11/05/2020 17/05/2020
O/2020/50
OMV_2020021140
Laurierstraat 4
het aanleggen van een parkeerplaats
11/05/2020 17/05/2020
O/2019/384
OMV_2019144743
Heilig Sacramentstraat 7
het omvormen villa tot funerarium met aula en het exploiteren van een funerarium
8/06/2020 14/06/2020
O/2019/419
OMV_2019156595
Heulstraat 19
het bouwen van een woning
8/06/2020 14/06/2020
O/2019/423
OMV_2019154641
Kleine Meiboomstraat 1
het herbouwen van een bijgebouw
8/06/2020 14/06/2020
O/2019/430
OMV_2019155448
Waterjufferstraat 35
het bouwen van een woning
8/06/2020 14/06/2020
O/2020/9
OMV_2020003919
Keukelstraat 8
het plaatsen van een berging
8/06/2020 14/06/2020
O/2020/15
OMV_2020005273
Oude Bruggestraat 45
het vernieuwen van dak
8/06/2020 14/06/2020
O/2020/38
OMV_2020014460
Predikherenstraat 46
het herbouwen van woning na slopen
8/06/2020 14/06/2020
O/2020/23
OMV_2020008624
Lichterveldestraat 18
het plaatsen van een nieuwe façadesteen na afkappen, nieuwe ramen en deuren
8/06/2020 14/06/2020
O/2020/68
OMV_2020018972
Vossebilk 12
het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning
8/06/2020 14/06/2020
O/2020/1
OMV_2020000355
Bruggestraat 63
het bouwen van een tuinhuis
8/06/2020 14/06/2020
O/2019/399
OMV_2019130979
Futselstraat 37/Beernemstraat 14
het uitvoeren van een bronbemaling
8/06/2020 14/06/2020
O/2019/400
OMV_2019143141
Poelvoordestraat 14
het exploiteren van een landbouwbedrijf
8/06/2020 14/06/2020
O/2019/186
OMV_2019076040
Lijsterlaan 19A
het bouwen van een bijgebouw
8/06/2020 14/06/2020
O/2019/368
OMV_2019140598
Wingenesteenweg - Akkerstraat
het aanleggen van infrastructuur
22/06/2020 28/06/2020
O/2020/6
OMV_2020001203
Beernemsteenweg 87
het bouwen van een opslagloods en opslag producten dienstig voor de exploitatie van een hobby- en tuincenter
22/06/2020 28/06/2020
O/2019/417
OMV_2019155420
Vlaanderenlaan 19
het plaatsen van een carport
22/06/2020 28/06/2020
O/2020/37
OMV_2020014498
Sint Jorisstraat 9
het bouwen van een woning
22/06/2020 28/06/2020
O/2020/49
OMV_2020020165
Sprookjesdreef 12
het uitbreiden van een woning met keuken en tuinberging
22/06/2020 28/06/2020
O/2019/420
OMV_2019143191
Akkerstraat 4
het bijstellen van bijzondere vergunningsvoorwaarde omtrent lozingsnormen (afwijking lozingsnorm Kobalt)
22/06/2020 28/06/2020
O/2019/395
OMV_2019150114
Predikherenstraat zn
het herbouwen van een berging
22/06/2020 28/06/2020
O/2019/399
OMV_2019130979
Beernemstraat 14/Futselstraat 37
het uitvoeren van een bronbemaling
22/06/2020 28/06/2020
O/2020/14
OMV_2020005416
De Gruyterdreef 4
het plaatsen van een carport, tuinberging en aanleg siervijver
22/06/2020 28/06/2020
O/2020/17
OMV_2020004423
Vossebilk 1
het plaatsen van een veranda
22/06/2020 28/06/2020
O/2020/36
OMV_2019153155
Lostraat 5
het herbouwen van garage
22/06/2020 28/06/2020
O/2020/80
OMV_2020030337
Munkelostraat 9
het regulariseren en uitbreiden van koppelwoning en slopen bijgebouw
22/06/2020 28/06/2020
O/2020/84
OMV_2020037244
Lijsterlaan 2
het herbouwen van een ééngezinswoning
22/06/2020 28/06/2020
O/2020/86
OMV_2020038411
Zuiddreef 9
het plaatsen van dakramen en dakkapellen
22/06/2020 28/06/2020
O/2019/443
OMV_2019020011
Hazelnotendreef - Varendreef - Vlierbessendreef - Bremdreef - Oude Bruggeweg - Fazantendreef
riolerings- en verhardingswerken ter hoogte van het woonpark vorsevijvers en waterbeheersingswerken, terreinaanlegwerken en de aanleg van een wandel- en fietsverbinding ter hoogte van de vorsevijvers en de blauwhuisbossen.
06/07/2020 12/07/2020