Gemeente Wingene

Aangepaste procedure omgevingsvergunningen

De corona-maatregelen hebben ook een impact op de procedure van omgevingsvergunningsaanvragen. In het bijzonder was het door de maatregelen niet langer wenselijk om burgers naar het gemeentehuis te laten komen om hun inzage te verlenen in dossiers

Daarom stelde de Vlaamse regering op 20 maart 2020 de civiele noodsituatie vast, en werd op 24 maart beslist om tijdelijk aanpassingen te doen aan de procedure voor omgevingsvergunningsaanvragen.

Hieronder vind je een algemene toelichting en een overzicht van de betrokken dossiers.
Heb je zelf een dossier dat onder de nieuwe regeling valt, dan word je door ons nog gecontacteerd.
Ben je zelf aangeschreven i.v.m. één van de geschorste openbaar onderzoeken, dan zal je opnieuw worden aangeschreven voor de herneming ervan.

Openbare onderzoeken

Normaal ligt een aanvraagdossier dat de gewone procedure volgt gedurende een periode van 30 dagen in openbaar onderzoek. Tijdens zo?n openbaar onderzoek kunnen derden de vergunningsaanvraag inkijken in het gemeentehuis en eventueel, wanneer zij dat wensen, daarover een opmerking, standpunt of bezwaar formuleren.

Door de corona-maatregelen kon / kan het publiek het dossier niet (voldoende) komen inkijken op het gemeentehuis. Daarom besliste de Vlaamse Regering dat alle openbare onderzoeken worden geschorst, en dat minstens tot en met 23 april

Hieronder zetten we een overzicht van de betrokken dossiers met de nieuwe start- en einddata van de openbare onderzoeken. 

UPDATE van 24 april 2020: nieuwe data

Hier vind je het overzicht van de nieuwe termijnen

Beslissingen - beroepstermijn - start van de werken

Normaal is er een termijn van 30 dagen na de bekendmaking van de beslissing waarbinnen derden in beroep kunnen gaan tegen de beslissing. Deze termijn is ook voor jou als vergunninghouder belangrijk omdat je pas 5 dagen nadien mag starten met de uitvoering van de werken.

Door de corona-maatregelen kon het publiek de beslissing niet (voldoende) komen inkijken op het gemeentehuis. Daarom besliste de Vlaamse Regering beslist om alle beroepstermijnen met 30 dagen te verlengen. Ook de datum vanaf wanneer je ten vroegste mag starten met de uitvoering van de werken verschuift daardoor. 

Hieronder zetten we een overzicht van de betrokken dossiers met de nieuwe einddata van de beroepstermijnen en de bijhorende data waarop gestart kan worden met de werken. 

UPDATE van 22 april 2020: definitieve data

Hier vind je een overzicht met de nieuwe data