Gemeente Wingene

Aanpassing openbaar onderzoeken omgevingsvergunningen

De corona-maatregelen hebben ook een impact op de procedure van omgevingsvergunningsaanvragen. In het bijzonder was het door de maatregelen niet langer wenselijk om burgers naar het gemeentehuis te laten komen om hun inzage te verlenen in dossiers

Daarom stelde de Vlaamse regering op 20 maart 2020 de civiele noodsituatie vast, en werd op 24 maart beslist om tijdelijk aanpassingen te doen aan de procedure voor omgevingsvergunningsaanvragen.

Hieronder vind je een algemene toelichting en een overzicht van de betrokken dossiers.
Heb je zelf een dossier dat onder de nieuwe regeling valt, dan word je door ons nog gecontacteerd.
Ben je zelf aangeschreven i.v.m. één van de geschorste openbaar onderzoeken, dan zal je opnieuw worden aangeschreven voor de herneming ervan.

Openbare onderzoeken

Normaal ligt een aanvraagdossier dat de gewone procedure volgt gedurende een periode van 30 dagen in openbaar onderzoek. Tijdens zo?n openbaar onderzoek kunnen derden de vergunningsaanvraag inkijken in het gemeentehuis en eventueel, wanneer zij dat wensen, daarover een opmerking, standpunt of bezwaar formuleren.

Door de corona-maatregelen kon / kan het publiek het dossier niet (voldoende) komen inkijken op het gemeentehuis. Daarom besliste de Vlaamse Regering dat alle openbare onderzoeken worden geschorst, en dat minstens tot en met 23 april

Hieronder zetten we een overzicht van de betrokken dossiers met de nieuwe start- en einddata van de openbare onderzoeken. 

Inzage gebeurt op afspraak. Maak hier een afspraak (vanaf dinsdag namiddag 28/04).

UPDATE van 24 april 2020

Dossiernummer Locatie
Omschrijving
Nieuwe periode openbaar onderzoek
O/2020/71
OMV_2020027173
Marktplein 14
het slopen van de bestaande woning en het bouwen van een kantoor met geïntegreerde wooneenheid
9 mei - 5 juni
O/2020/76
OMV_2020009301
Uitkantstraat 3
het bouwen van pluimveestal met eierlokaal en overdekte laadkaai en een elektriciteitscabine en de aanleg van een infiltratie- en buffervoorziening en aanleg van bijkomende steenslag- en betonverharding, na slopen en het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een kippen, varkens- en rundveehouderij
9 mei - 5 juni
O/2020/53
OMV_2020022815
Hoek Sprietstraat - Herreweg (zn)
het bouwen van een hoogspanningscabine na slopen (30028475)
30 april - 23 mei
O/2020/58
OMV_2020020123
Vagevuurstraat 53
het herbouwen van woning en bijgebouw
30 april - 23 mei
O/2020/60
OMV_2020025771
Vlaanderenlaan 10
het plaatsen van een tuinhuis met overdekt terras
30 april - 23 mei
O/2020/64
OMV_2020026948
De Gruyterdreef 26
het plaatsen van een fietsberging en terras overkapping
30 april - 23 mei
O/2020/65
OMV_2020024155
Rozendalestraat 73
het herbouwen van berging
30 april - 23 mei
O/2020/63
OMV_2020006400
Beernemsteenweg - kmp 4.5 - 6.45
het uitvoeren van fietspadenproject Beernem - Wingene, fase 2 - kmp 4,5 - 6,45
9 mei - 29 mei
O/2019/446
OMV_2019161934
Kasteeldreef 3
Oprichten loods - regulariseren stal/loods en het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een varkens- en rundveehouderij
9 mei - 26 mei
O/2020/35
OMV_2020014633
Bremdreef 58
het plaatsen van carport en container/berging
30 april - 13 mei
O/2020/32
OMV_2020014018
De Gruyterdreef 28
het vervangen van tuinhuis door poolhouse en zwembad
30 april - 7 mei
O/2020/19
OMV_2020003820
Eikenstraat
het bouwen van acht woningen
30 april - 6 mei
O/2020/26
OMV_2020012296
Sportstraat 33
het oprichten van een bijgebouw
30 april - 6 mei
O/2020/40
OMV_2020018031
Kleistraat 2
het herbouwen van 2 bijgebouwen
30 april - 6 mei
O/2020/41
OMV_2019123223
Morellestraat 6
het renoveren van schuur
30 april - 6 mei
O/2020/43
OMV_2020019313
Predikherenstraat 7A
het vervangen van een tuinhuis
30 april - 6 mei
O/2020/44
OMV_2019156079
Schaapsdreef 1A
het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een varkenshouderij
9 mei - 15 mei
O/2020/47
OMV_2020014551
Lavoordestraat 61
het uitbreiden van woning met moederdagverblijf na slopen
30 april - 6 mei