Gemeente Wingene

Rijbewijzen en kwalificatiekaarten langer geldig

Als gevolg van de aanhoudende coronamaatregelen heeft de Europese Commissie beslist om de geldigheid van alle Europese rijbewijzen en kwalificatiekaarten voor een bijkomende periode te verlengen.

Deze verlenging betreft zowel de einddatum van het rijbewijs (vermeld onder rubriek 4b op de voorzijde), de geldigheid van de categorieën (medische selectie) als de code 95 die vermeld is bij de categorieën C en D.

De geldigheid van de gevolgde nascholingscursussen wordt eveneens verlengd, zodat cursussen uit het begin van de nascholingscyclus nog kunnen meetellen voor de verlenging van de code 95.

De rijbewijzen (administratieve geldigheid, medische selectie en code 95) en de nascholingen waarvan de geldigheid eindigt in de periode tussen 1 september 2020 en 30 juni2021 worden verlengd met 10 maanden vanaf einddatum geldigheid.

De rijbewijzen (administratieve geldigheid, medische selectie en code 95) en de nascholingen waarvan de geldigheid verstreken is na 31 januari 2020 en vóór 1 september 2020 en reeds in de eerste periode een verlenging genoten voor 7 maanden, worden opnieuw verlengd met 6 maanden maar tenminste tot en met 1 juli 2021.

De verlenging geldt automatisch, er moet geen hernieuwing van het document aangevraagd worden.
Het rijbewijs, de kwalificatiekaart of het getuigschrift nascholing wordt automatisch verlengd zoals aangegeven in de volgende tabel:

Vervaldatum (rijbewijs, categorieën kwalificatiekaart of getuigschrift nascholing) Verlenging
01/02/2020 - 30/06/2020 tem 01/07/2021
01/07/2020 - 31/08/2020 + 13 maanden
01/09/2020 - 30/06/2021 + 10 maanden

Voorbeelden

1. Rijbewijs vervalt in de periode 01/02/2020 en 30/06/2020

De vakbekwaamheid voor groep C vervalt op 2 april 2020. De nieuwe Europese maatregel verlengt voor een tweede maal de code 95. Het is geldig tot en met 01/07/2021. Het moet niet door een nieuw document worden vervangen.

2. Kwalificatiekaart vervalt in de periode 01/07/2020 - 31/08/2020

De kwalificatiekaart verviel op 15/08/2020. De kwalificatiekaart is door de nieuwe Europese overgangsmaatregel nog geldig tot en met 15/09/2021.

3. Getuigschrift nascholing vervalt in de periode 01/09/2020 en 30/06/2021

De chauffeur heeft op 2 oktober 2015 een opleiding code 95 gevolgd, waarvan de geldigheid afliep op 1 oktober 2020. Dankzij de Europese maatregel wordt de geldigheid van het attest verlengd tot en met 1 augustus 2021. Wanneer deze chauffeur evenwel pas op 2 augustus 2021 de verlenging van de code 95 aanvraagt in de gemeente, komt dit attest niet meer in aanmerking voor de verlenging van de code 95.

Gepubliceerd op  di 09 mrt 2021