Gemeente Wingene

Cultuurraad

De gemeentelijke cultuurraad wenst het cultuurbeleid van onze gemeente te bevorderen in het belang van onze inwoners. Onder culturele materies verstaan we onze taal, schone kunsten, musea, cultureel patrimonium, bibliotheken, permanente opvoeding, toerisme...

Om deze doelstelling te bereiken, zal de cultuurraad:

  • op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen uitbrengen over alle zaken rond het cultuurbeleid
  • overleg en samenwerking tot stand brengen tussen verenigingen, diensten, instellingen en organisaties die actief zijn in de culturele sector
  • onderzoek verrichten naar en informatie verzamelen over het cultureel leven en de culturele behoeften in Wingene
  • initiatief nemen op gebied van animatie, cultureel welzijn en vorming die aansluit bij de behoeften van onze inwoners
  • de gemeentelijke culturele infrastructuur helpen beheren
  • deelnemen aan overlegorganen binnen de gemeente.

Samenstelling

 De gemeentelijke cultuurraad bestaat uit de culturele actoren binnen de gemeente:

  1. Alle culturele verenigingen en organisaties, zowel private als publieke, die werken met vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente.

  2. Alle culturele organisaties en instellingen, zowel private als publieke, die werken met professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente.

  3. Deskundigen inzake cultuur, woonachtig in de gemeente.

Voorzitter Maarten Huvaere
Secretaris Griet Creytens