Gemeente Wingene

De cijfers van het plan

In het kort... 

Investeringen

We investeren in de periode 2020-2025 maar liefst 36,5 miljoen euro of 2.468 euro per inwoner. 

Top 15 van investeringen

 1. Bouw van een nieuw vrijetijdscentrum (inclusief hoogwaardige theaterzaal, foyer, polyvalente zalen, evenementenplein…) (8 miljoen euro)
 2. Wegenis- en rioleringswerken Ruiseledesteenweg (inclusief aanleg fietspad) (4,6 miljoen euro)
 3. Renovatie en uitbreiding van het gemeentehuis (inclusief nieuw dienstverleningsconcept) (3,6 miljoen euro)
 4. Structureel onderhoud wegen en asfaltering met extra aandacht voor verkeersveiligheid (2,8 miljoen euro)
 5. Wegenis- en rioleringswerken Vorsevijvers (inclusief natuurinrichting, recreatieve ontsluiting en fietsers- en voetgangersdoorsteek) (2,3 miljoen euro)
 6. Wegenis- en rioleringswerken Beernemsteenweg (inclusief aanleg fietspad) (2,2 miljoen euro)
 7. Dorpskernvernieuwing Sint-Jan (1,1 miljoen euro)
 8. Wegenis- en rioleringswerken centrum Wingene en Zwevezele (2 miljoen euro)
 9. Heraanleg en vergroening Gemeenteplein (1,3 miljoen euro)
 10. Verledding openbare verlichting (1 miljoen euro)
 11. Muziek- en kunstonderwijs integreren in nieuwbouw Centrumschool Wingene (890.000 euro)
 12. Landschapsinrichtingsproject Wildenburg-Aanwijs (775.000 euro)
 13. Buitenschoolse opvang integreren in kleuterschool De Vlieger (Zwevezele) (500.000 euro)
 14. Bouw brandweerkazerne Zwevezele (500.000 euro)
 15. Vervangingsbeleid rollend materieel (inclusief aankoop vrachtwagen) (500.000 euro)

Exploitatie 

Inkomsten: bijna 108 miljoen euro

Uitgaven: iets meer dan 97 miljoen euro

Belastingen

De personenbelasting blijft gelijk = 7,8%

De opcentiemen op onroerende voorheffing blijven gelijk = 1.008

Schuldgraad

Nieuwe leningen: 15 miljoen euro

Openstaande schuld in 2025: 16,3 miljoen euro of 1.100 euro per inwoner