Gemeente Wingene

De lange weg van een meerjarenplan

‘Wij zijn Wingene’ staat voor een ambitieus en tegelijkertijd evenwichtig toekomstplan voor onze gemeente. Het gemeentebestuur ging daarbij niet over een nacht ijs. Grondig onderzoek, wikken en wegen, schrappen en herwerken… Het meerjarenplan 2020-2025 is het resultaat van vele maanden intensief werk.

Wat is een meerjarenplan?

Een meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het gemeentebestuur en de financiële vertaling ervan voor de volledige bestuursperiode, dus vanaf 2020 tot en met 2025. Het plan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting die het document verduidelijkt. Het is met andere woorden een strategisch plan om Wingene de komende jaren te besturen.

Is zo’n plan verplicht?

Ja. Het decreet over lokaal bestuur bepaalt dat het meerjarenplan moet worden vastgesteld voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen. Bij ons gebeurde dat op de gemeente- en OCMW-raad van 16 december 2019.

Van grondige voorbereiding tot ambitieus plan

Stap 1

Begin 2018 starten we met een zorgvuldige voorbereiding. We verzamelen en verwerken alle relevante informatie over onze gemeente. Deze info is afkomstig van verschillende externe bronnen. Onder andere demografische gegevens (dat zijn gegevens over de leeftijd, geslacht, nationaliteit… van onze inwoners) en de gemeentemonitor (dat is een verzameling van allerhande cijfers en statistieken over onze gemeente) leren ons meer over onze sterktes en aandachtspunten. We gaan ook intern op zoek naar antwoorden op toekomstige uitdagingen. Tijdens een denkdag komen diensthoofden en beleidsmedewerkers tot concrete inzichten en strategische speerpunten.

 

Stap 2 

Begin januari 2019 zetten we de strategische oefening verder. We bepalen onze doelstellingen. Wat willen we tegen eind 2025 bereiken en welke concrete resultaten beogen we? De antwoorden op deze vragen worden uitgewerkt tot twaalf strategische doelstellingen. De speerpunten van het plan, zeg maar.

Stap 3

Tussen maart en juni 2019 zoeken we een antwoord op hoe we deze doelstellingen kunnen bereiken. De strategische doelstellingen worden vertaald in concrete actieplannen en acties. Aan elke actie koppelen we personeelsinzet en budget zodat we perfect weten hoeveel middelen we voor wat inzetten.

Stap 4

Tijdens en na de zomer van 2019 volgen intensieve besprekingen. Het plaatje moet, ook op financieel vlak, volledig kloppen. Dus is het tijd om te wikken en te wegen en belangrijke knopen door te hakken. De keuzes worden vastgelegd in het voorontwerp.

Stap 5

We passeren in oktober 2019 met het voorontwerp langs de verschillende adviesraden (milieuraad, cultuurraad, seniorenraad…). De leden geven feedback op de voorgestelde doelstellingen en acties en helpen ons om prioriteiten te bepalen. De input wordt vervolgens toegevoegd.

 

Stap 6

Het plan is klaar en wordt op 16 december 2019 officieel vastgesteld.

Communicatiecampagne 'Wij zijn Wingene'

Als gemeente willen we niet alleen helder en duidelijk communiceren over de toekomstplannen, maar ook over de concrete uitvoering ervan. Daarom werd eind vorig jaar de communicatiecampagne ‘Wij zijn Wingene’ gelanceerd. Zie je deze campagnenaam verschijnen in het straatbeeld of in een publicatie? Dan weet je meteen dat we het hebben over het meerjarenplan of de uitvoering ervan.