Gemeente Wingene

De werken in de Beernemsteenweg zijn klaar

Sinds vandaag is het aangenaam en veilig fietsen tussen het centrum van Wingene en Wildenburg. De grote werken, die ruim 2 jaar duurden, zijn vandaag afgerond en de weg is weer open voor verkeer. Over een afstand van 3,5 kilometer kreeg de Beernemsteenweg een volledige facelift.

Van boven tot onder in een nieuw jasje

Waar vroeger vrachtwagens rakelings langs fietsers reden op de drukke Beernemsteenweg, kunnen fietsers nu hun weg vervolgen op een veilig van de rijweg afgescheiden fietspad. Tussen de Peerstalstraat en de kerk van Wildenburg gaat het om enkelrichtingsfietspaden aan beide kanten van de N370 en tussen de kerk en de Blauwhuisstraat een dubbelrichtingsfietspad. Dat is vooral goed nieuws voor de scholieren die nu veilig naar school kunnen fietsen tussen het centrum van Wingene en Wildenburg. Ook de rijweg werd volledig vernieuwd met als resultaat een mooie en veilige doortocht in Wildenburg. De schoolomgeving in Wildenburg werd heringericht zodat het voor bestuurders duidelijk is dat ze een school naderen en hun snelheid moeten aanpassen. De bochten in de zone 70 van de Beernemsteenweg werden minder scherp gemaakt. 
Ondergronds werd er eveneens heel wat werk verricht. De oude gemengde riolering werd vervangen door een nieuw gescheiden rioleringsstelsel. Hemelwater wordt via een aparte afvoer geloosd in een natuurlijke waterloop terwijl vervuild afvalwater naar een zuiveringsinstallatie wordt gepompt. Ook de nutsleidingen en de openbare verlichting werden over de volledige lengte van het traject vernieuwd. Het centrum van Wildenburg kreeg bovenop de vernieuwing van de voetpaden ook een nieuw en natuurlijk wandelpad vanaf de kerk tot aan de start van verschillende wandelroutes in de Boskapeldreef. Via het landinrichtingsproject Wildenburg-Aanwijs legde de Vlaamse Landmaatschappij onder de Beernemsteenweg tussen het kasteelpark Wildenburg en de Blauwhuisstraat geleidingswanden en 2 amfibietunnels aan. Zo kunnen amfibieën veilig de drukke steenweg dwarsen. 


“Een veiligere fietsverbinding tussen het centrum van onze gemeente en Wildenburg stond al even bovenaan op onze verlanglijst”, zegt Hedwig Kerckhove, schepen van Openbare Werken van de gemeente Wingene. “Door de krachten te bundelen is niet alleen deze ontbrekende schakel weggewerkt, de ondergrondse rioleringswerken verbeteren ook de waterkwaliteit en de volledige omgeving zit tegelijkertijd in een nieuw en aantrekkelijk kleedje. We zijn als gemeente heel blij met het resultaat van al dat zwoegen en zweten op het terrein: meer veiligheid, betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de omgeving. Onze dank gaat uit naar de buurtbewoners en de ondernemers voor hun geduld en begrip tijdens de werken. Net als hen zijn we opgelucht dat de aannemer, ondanks de impact van het coronavirus, de werken nog in 2020 heeft kunnen afronden. 

Werken met grote impact

De werken waren ingrijpend en van lange duur aangezien er zoveel moest gebeuren, zowel ondergronds als bovengronds en dat over een afstand van 3,5 kilometer. Dit vergde veel geduld van de omliggende handelszaken en bewoners. De aannemer deed maximale inspanningen om de toegang voor bewoners en handelszaken die zich in de werfzone bevonden te garanderen met behulp van ‘minder hinder steenslag’. 
Het coronavirus dreigde even de planning in de war te sturen: vanaf midden maart 2020 moesten de werken stilgelegd worden maar eind april werden ze weer veilig heropgestart.
De werken hebben in totaal iets meer dan 2 jaar geduurd.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Met dit allesomvattend project kunnen fietsers zich weer op een comfortabele maar vooral veilige manier verplaatsen langs de Beernemsteenweg. Niet enkel werd er een afgescheiden fietspad voorzien maar werd ook de schoolomgeving in Wildenburg heringericht waardoor scholieren op een veilige manier hun woon-schooltraject kunnen afleggen. Om de fietsreflex bij de Vlaming zo veel mogelijk aan te moedigen, zijn dergelijke projecten waarbij er terug veilig een aangenaam gefietst kan worden een must.”

Kostprijs

De totale kostprijs bedroeg 9,2 miljoen euro dat als volgt werd verdeeld:
- AWV € 5.070.000 (inclusief BTW) (aanleg fietspaden en heraanleg rijweg)
- Aquafin € 2.370.000 (inclusief BTW) (aanleg gescheiden riolering en 3 pompstations)
- Gemeente Wingene € 1.640.000 (inclusief BTW) (aanleg riolering in Verlorengoedstraat en Blauwhuisstraat, aanleg 1 pompstation en drukleiding, heraanleg kruispunt Romerijstraat/De Gruyterdreef, heraanleg parking school Wildenburg)
- VLM € 92.000 (inclusief BTW) (aanleg wandelpad, amfibietunnels en geleidingswand)

Wordt vervolgd

Het vervolg op deze werken, namelijk de doortrekking van het dubbelrichtingsfietspad (inclusief vernieuwing wegdek en rioleringen) vanaf de Blauwhuisstraat tot Aanwijs in Beernem is in volle voorbereiding om op de markt te zetten. Een concrete startdatum is voorlopig nog niet gekend. 

Gepubliceerd op  ma 07 dec 2020